30. ožujka 2009.

Otpornost konstrukcije na požar

Obavještavamo Vas o terminu stručnog predavanja na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu, u sklopu Programa stručnog usavršavanja (2008./2009. godina):
glavna
Voditelji:
Prof. dr. sc. Bernardin Peroš
Doc. dr. sc. Ivica Boko

Početak:
02.04.2009., u 17:15h u amfiteatru Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu

Bodovi: 6

Prijave se šalju preko mrežne stranice fakulteta, faksom na 465-117, a možete ih donijeti i osobno. Cijena kotizacije iznosi 50 kn po bodu. Potvrdu o plaćenoj kotizaciji možete faksirati ili donijeti sa sobom prije samog predavanja.

Podrobnije informacije o programu, satnici održavanja te cijenama možete dobiti na mrežnim stranicama fakulteta www.gradst.hr, kontaktom na telefon 303-333 ili na oglasnoj ploči Fakulteta.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot