18. svibnja 2009.

URSA - Akustika i Građevinska fizika

glavna

Tvrtka »URSA Zagreb« d.o.o. predstavlja Vam svoje nove računalne programe »URSA Akustika« verzija 1.0, za izračun odnosno ocjenu zvučno – izolacijskih svojstava građevinskih konstrukcija i »URSA Građevinska fizika« verzija 5.0 namjenjen proračunu građevinskih dijelova zgrade kao cjelina prema zahtjevima Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama u sustavu Stručnog usavršavanja HKAIG

U Splitu, u srijedu, 27. svibnja 2009. u 9:00 sati, u prostorijama
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića bb

Teme predavanja

Predavači su gospodin Mateo Biluš d.i.a. i gospodin Željko Sušić d.i.a.

Predavanje će se u sustavu stručnog usavršavanja Razred arhitekata bodovati s pet (5) bodova, a od toga tri (3) boda iz građevno - tehničke regulative.

Kotizaciju u iznosu od 250,00 kn je potrebno uplatiti na račun tvrtke Ursa Zagreb d.o.o., Puškarićeva 15, 10250 Lučko.

Broj žiro-računa: 2402006-1100059306

Molimo Vas da na uplatnici navadete svoj JMBG ili porezni broj i šifru grada u kojem ćete prisustvovati na predavanju.

Poziv na broj za predavanje u Splitu: 202

Svrha uplate: ime i prezime (ime tvrtke ukoliko se uplata odnosi na više zaposlenika), kotizacija

Molimo vas da nam najkasnije do 25.svibnja 2009. (za Split) na e-mail adresu kresimir.kasic@uralita.com ili faksom na broj 01/65 26 387 dostavite prijave te dokaz o uplati kotizacija.

Prijavnica

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot