01. ožujka 2008.

Natječajni radovi

Poštovani natjecatelji natječaja:

- obuhvata gradskog projekta Brodarica u Splitu
- sadržaja ugostiteljsko – turističke namjene -
hotel na području Bačvica
-poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa
bolnice Firule u Splitu ( pojedinačni zahvat p21 )
-poslovne građevine južno od ulice kralja
Držislava na Pazdigradu u Splitu

glavna

Pošto je izložba natječajnih radova završila, molim one koji su zainteresirani za povrat svojih natječajnih radova da se jave u prostorije DAS-a na tel o21 484 377 radi dogovora o preuzimanju istih. Radovi će biti u prostorijama DAS-a još 30 dana.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot