16. travnja 2008.

Kulturna arhitektonska baština u Zadru

Tvrtka profine Croatia d.o.o. organizira predavanje Kulturna arhitektonska baština u Zadru, Falkensteiner hotel Adriana, Borik, u petak, 18.travnja 2008. godine od 11,00 sati.

glavna

Program događanja:

11:00 h - Uvodna prezentacija i pozdravni govor (Aleksandar Terer, direktor profine Croatia)

11:15 h – Predavanje: Kulturna arhitektonska baština u
funkciji turizma (Vesna Rajković, dia, načelnica Odjela za selektivne oblike turizma i prostornu turističku politiku u Ministarstvu turizma)

12:00 h - Predavanje: PVC stolarija - stereotipi i kontroverze (Mladen Divković, stručni savjetnik za arhitekte u profine Croatia)

12:45 - 13:00 h – Pauza za kavu

13:00 h - Predavanje: IC termografijom do dijagnostike kod adaptacija i rekonstrukcije građevina

(Božidar Srša, dis, Vox inženjering Varaždin)

13:45 - 14:00 h – predavanje: Nova dimenzija u svijetu prozorskih sustava (Mladen Divković / Aleksandar Terer, profine Croatia)
Predavanje će se u sustavu stručnog usavršavanja Razreda arhitekata bodovati s sva (2) boda.

— Prijava (doc)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot