27. ožujka 2010.

11. Redovna skupština Društva arhitekata Split

Poštovane kolege,

temeljem članka 26. Statuta i odlukom Predsjedništva Društva pozivam Vas na 11. redovitu Skupštinu DAS-a koja će se održati 30. ožujka, 2010. u 18.00 sati (utorak), u sjedištu DAS-a, Starčevićeva 24 c, u Splitu.

Verifikacija članova Skupštine DAS-a i preuzimanje glasačkih listića počinje u 17 sati.

Molimo Vas da se odazovete pozivu u što većem broju te svojim aktivnim sudjelovanjem u radu redovite skupštine pomognete Društvu arhitekata Splita čiji ste član u izvršavanju osnovnih strukovnih zadaća.

Pravo odlučivanja, predlaganja i biranja na Skupštini u radna tijela DAS-a imaju članovi Društva koji su platili članarinu za 2010. godinu.


Prijedlog dnevnog reda 11. redovite Skupštine DAS-a:

1. Otvaranje 11. sjednice Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i radnog predsjedništva
3. Utvrđivanje dnevnog reda
4. Verifikacija zaključaka 10. izborne Skupštine
5. Podnošenje izvještaja o radu tijela DAS-a
- Izvještaj o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
- Izvještaj o radu Nadzornom odboru DAS-a
- Izvještaj o radu Suda časti DAS-a
6. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvještaja
7. Usvajanje završnog računa DAS-a za 2009. godinu
8. Donošenje Godišnjeg programa rada DAS-a za 2010. godinu
9. Donošenje financijskog plana DAS-a za 2010. godinu
10. Izmjene i dopune Statuta
11. Razno

Pozivamo Vas da nam se odazovete u čim većem broju i sudjelujete u radu.

S kolegijalnim pozdravima,

Jurica Jelavić, d.i.a.
predsjednik DAS-a

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot