11. siječnja 2011.

Naselje Bosanka - Dubrovnik

glavna
NARUČITELJ I RASPISIVAČ
Grad Dubrovnik, Dubrovnik, Pred Dvorom 1,
zastupan po gradonačelniku mr.sc. Andru Vlahušiću, dr.med.

PROVODITELJ
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Dubrovnika, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, kojeg zastupa pročelnica Jelena Lončarić, dipl.iur., i ovlašteni predstavnici Naručitelja

PRAVO SUDJELOVANJA
Imaju sve stručne osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe ovlaštene za poslove u planiranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja 7. siječnja 2011., petak
Rok za postavljanje pitanja 27. siječnja 2011., četvrtak
Rok predaje natječajnih radova 8. ožujka 2011., utorak, bez obzira na način dostave!

Natječajne podloge se preuzimaju ili naručuju radnim danom od 9 do 14 sati u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, tel: 020 / 351 811, e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr, uz dokaz o uplaćenoj naknadi od 200,00 kn.

Naknada se uplaćuje općom uplatnicom ili virmanom, na žiro-račun Grada Dubrovnika br. 2340009-1809800009, Privredna banka Zagreb, svrha doznake: “Natječaj Bosanka”, model 68, poziv na broj: 7706-OIB za fizičke, a matični broj za pravne osobe.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispiju najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud obvezuje se dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 50.000,00 kn
II. nagrada 30.000,00 kn
III. nagrada 20.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh., predsjednik OS, predstavnik Naručitelja
mr.sc. Dubravko Bačić, dipl.ing.arh., predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata
Vlaho Alamat, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Dubrovnik
Jelena Lončarić, dipl.iur., predstavnica Naručitelja
Erna Raguž-Lučić, dipl.ing.agr., predstavnica Naručitelja

Zamjenik člana OS
mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija
Davorka Cecić Premužak, dipl.ing.arh.
Malojka Sertić, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja
Helena Galjer, dipl.iur.

Natječaj se provodi u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (110/07 i 125/08) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, a kojega su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj Natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 114-10-DU-U.

Komentari - 1

mirko sirko

Evo moga riceta, prija nega bude štogod službeno na ovomen portalu:

Valjalo bi da svi daju ostavku u DAS (osin onih šta se sami znadu takmičit), zatraže u Jure članarinice nazad i i prominu misto di se utiču Gospi Sinjskoj. More se reććemo učlanit u vriško Društvo arhitekata Grada Varaždina.

Unda bi valjalo u Minera kupit pe - šest kila emuleksala za bazično punjenje i emonala do vrja štapina; rasporedit okolokole Banovine, pa pritisnit.

Željku i njegovoj vamiliji to neće bit mrsko jer će mu se otvorit još jedna lipa čistina. Dok Neno (ne Kezić nega Mikulandić) sa svojin nagrađenin nejakin mladićin nije prida glavni projekt u rekordnon roku, još je na vrime da se prikoprojektira zera saune, skijališta i od čega je već potriba, pa da Ilton ima 7 zvizdica skupa sa selon čim bi se zapečatilo naše splisko prvenstvo u svemu na svitu, pa tako i u zvizidican.

Stojte mi svi dobro,

Mirko Sirko

* Prija nega stisneš, uviri se da smo svi na svomen radnomen mistu!

Upišite vaš komentar

bot