30. siječnja 2011.

Uređenja gradske Rive u Puli

glavna
RASPISIVAČ:
GRAD PULA, Forum 1, kojeg zastupa gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić

PROVODITELJ:
GRAD PULA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Forum 2, Pula uz suradnju Društva arhitekata Istre - Societá architetti dell`Istria ( DAI-SAI ), Pula, Istarska 30

CILJ I SVRHA NATJEČAJA:
dobivanje najboljeg idejnog urbanističkog rješenja lokacije koja je predmet Natječaja a koje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izradu Urbanističkog plana uređenja

PRAVO SUDJELOVANJA:
1. URBIS 72 d.d. Pula, ovlaštena osoba Boris Petronijević, dipl.ing.arh.
2. Saša Randić, dipl.ing.arh. i Idis Turato, dipl.ing.arh.
RANDIĆ - TURATO ARHITEKTONSKI BIRO d.o.o. Rijeka
3. doc. Nikola Bašić dipl.ing.arh., Zadar / Split
4. prof. Hrvoje Njirić dipl. ing.arh., Split
5. Pero Puljiz dipl.ing.arh. i Branimir Medić dipl.ing.arh.
De Architekten Cie / Amsterdam - Zagreb
6. STUDIO 3LHD d.o.o., Zagreb, ovlaštena osoba Tatjana Grozdanić Begović, dipl.ing.arh.

Pored pozvanih autora/autorskih grupa iz prethodne točke, pravo sudjelovanja imaju stručne fizičke osobe sa prebivalištem i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt koji zadovoljava sve uvjete natječaja.

ROKOVI:
Početak natječaja: 28.01.2011. godine
Rok za postavljanje pitanja: 01.03.2011. godine
Rok za predaju natječajnih radova: 30.05.2011. godine (do 15.30 u pisarnici Grada Pule bez obzira na način dostave)

Natječajna dokumentacija može se preuzeti, nakon uplate iznosa od 200,00 kuna na žiro-račun Grada Pule broj 2360000-1835900006 kod Zagrebačke banke s pozivom na broj 68 7706-OIB sa naznakom «Natječaj - GRADSKA RIVA», u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Pula, Forum 2, radnim danom od 8 do 12 sati, uz predočenje uplatnice, ili naručiti faksiranjem uplatnice, uz navođenje točne adrese, na broj 052-371-892, u vrijeme trajanja Natječaja. Osoba za kontakt je Barbara Belić Raunić, broj tel/fax. 052-371-851, e-mail barbara.raunic-belic@pula.hr.

NAGRADE:
Ukoliko do roka predaje prispije najmanje devet radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti slijedeće nagrade:

I. Nagrada: 125.000 kuna
II. Nagrada: 75.000 kuna
III. Nagrada: 50.000 kuna
Ukoliko stigne manji broj od devet Natječajnih radova, a koji su u skladu s Uvjetima Natječaja, proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.


OCJENJIVAČKI SUD:

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu kako slijedi:
Ocjenjivački sud:
1. prof. dr. sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
2. prof. Janez Koželj, dipl.ing.arh., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
3. Boris Miletić, dipl.oecc., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
4. dr.sc.Valter Boljunčić, predstavnik Naručitelja / Raspisivača
5. Davor Matticchio, dipl.ing.arh., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
6. Franc Branko Ancelj, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre / DAI-SAI / UHA
7. Damir Hrvatin, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre / DAI-SAI / UHA

Zamjenici:
1. Bernard Zenzerović, dipl.oecc., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
2. Mario Smilović, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Istre / DAI-SAI / UHA

Stručni savjetnici:
1. Aleksandar Marković, dipl.ing.građ., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
2. dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.pejzažne arhitekture, predstavnik Naručitelja / Raspisivača
3. Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., predstavnik Naručitelja / Raspisivača
Tehnička komisija:
1. Ingrid Bulian, dipl.ing.arh. predstavnik Naručitelja/Raspisivača
2. Gabrijela Lovrić Cukon, dipl.ing.arh. predstavnik Naručitelja/Raspisivača

Tajnik natječaja:
1. Barbara Belić Raunić, dipl.ing.arh. predstavnik Naručitelja/Raspisivača

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata, kojeg su se svi sudionici dužni pridržavati. Registarki broj natječaja je 115-11-PU-U. Tekst raspisa natječaja može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina www.nn.hr

Komentari - 1

presjednik

koji sramotan natjecaj.
pravo sudjelovanja imaju 6 ureda i jos netko ako bas zeli, al mi bi radije da ne..
bljuv

Upišite vaš komentar

bot