05. travnja 2011.

12. Izborna Skupština

Poštovane kolege, članovi Društva arhitekata Splita,
sukladno članku 26. Statuta Društva arhitekata Splita, pozivam vas na sjednicu 12. izborne skupštine DAS-a koja će se održati u

utorak, 12. travnja 2011. godine, s početkom u 18 sati,

u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split.
Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Uvodni dio sjednice
• otvaranje sjednice 12. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
• izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
• verifikacija zaključaka sa sjednice 11. redovne Skupštine DAS-a
2. Utvrđivanje dnevnog reda sjednice
3. Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana
4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva
5. Rasprava o podnesenim ostavkama članova Predsjedništva DAS-a
6. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a u prethodnom dvogodišnjem mandatu
7. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvješća
8. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a u prethodnom dvogodišnjem mandatu
9. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvješća
10. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a u prethodnom dvogodišnjem mandatu
11. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvješća
12. Usvajanje završnog računa DAS-a za 2010. godinu
13. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2011. godinu
14. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana
15. Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a
16. Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a:
• Predsjednika DAS-a
• članove Predsjedništva DAS-a
• članove Nadzornog odbora DAS-a
• članove Suda časti DAS-a
17. Glasovanje o istaknutim kandidatima
18. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja
19. Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom dvogodišnjem mandatu
20. Razno

Verifikacija članova i preuzimanje glasačkih listića počinje u 1700 sati.

Radni materijal sjednice bit će objavljen na www.d-a-s.hr i oglasnoj ploči DAS-a, koja se može pogledati svaki dan od 10-13 sati.

Molimo Vas da se odazovete pozivu u što većem broju te svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Izborne skupštine pomognete Društvu arhitekata čiji ste član u izvršavanju osnovnih strukovnih zadaća.

Pravo sudjelovanja u radu sjednice imaju članovi DAS-a koji su platili članarinu za 2010. godinu.

Prije početka skupštine održat će se promocija knjige: Arhitektura Splita 1945-1960, autorice Marine Majić. Promotori će biti Ivo Vojnović i Radoslav Bužančić.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot