11. svibnja 2011.

Drvene i čelične konstrukcije za arhitekte

DRVENE KONSTRUKCIJE, DOC.DR.SC. MILJENKO HAIMAN, dipl.ing.grad.

Predavanja ce se održavati u trajanju od 2 školska sata.

Interpretirat ce se dijelovi važecih tehnickih propisa za drvene konstrukcije NN 121/07 i njihovi dodaci
58/09 i 125/10. Tehnicka svojstva drvenih konstrukcija, proizvoda za drvene konstrukcije. Zahtjevi
projektiranja, izvodenja, uporabljivosti i održavanja drvenih konstrukcija. Definirati ce se drvni proizvodi,
mehanicka spajala, ljepila, predgotovljeni elementi, zaštita drvenih konstrukcija, protupožarnost i potresna
otpornost drvenih konstrukcija.

Iznijeti ce se pravila projektiranja drvenih konstrukcija u skladu sa priznatim normama, te navesti važece
norme za drvene konstrukcije, do pocetka primjene eurocode normi definirano dodatkom u NN 125/10.
Dati ce se popis priloga na primjeru jednog realnog projekta, popis primjenjenih zakona propisa i normi,
program osiguranja kontrole i kvalitete, o nadzoru i tehnicki uvjeti za izvodenje drvenih konstrukcija.
Projektni vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno održavanje.

Na primjerima iz prakse pokazati detalje nekih izvedenih drvenih konstrukcija, pravila oblikovanja te kako
valja projektirati detalje drvenih konstrukcija. Takoder ce se spomenuti konstrukcijska zaštita te ukratko o
stabilnosti, a posebno bocnoj stabilnosti velikih lameliranih drvenih nosaca.

14,00 - 14,45 PREDAVANJE
14,45 - 15,00 pauza
15,00 - 15,45 PREDAVANJE
15,45 - 16,00 pauza za kavu i sokove

ČELIČNE KONSTRUKCIJE, DOC.DR.SC. DAVOR SKEJIC, dipl.ing.grad.

Predavanje ‘Čelične konstrukcije za arhitekte’ održavat ce se u trajanju od 3 školska sata.

Predavanje obuhvaca tematiku iz važeceg Tehnickog propisa za celicne konstrukcije (NN 112/08 i NN
125/10) i pripadajucih norma. Obraduju se celicne konstrukcije od projektiranja, izvodenja i uporabivosti
do njihovog održavanja. Prikazuju se nove generacija celika kao materijala i neki noviji pristupi zaštite
celicnih konstrukcija od požara, otpornost na potres i antikorozivne zaštite.

Kroz jedan konkretni program osiguranja i kontrole kvalitete celicne konstrukcije naglašene su mogucnosti
koje nudi uporaba suvremenih europskih norma. Na kraju je, kroz primjere iz prakse, prikazano da
suradnja arhitekata i gradevinara ‘celicara’ od samog idejnog projekta, uz upotrebu modernih vrsta celika i
suvremenih metoda u projektiranju može rezultirati ostvarenjem izuzetnih arhitektonskih dostignuca.

16,00 - 16,45 PREDAVANJE
16,45 - 17,00 pauza
17,00 - 17,45 PREDAVANJE
17,45 - 18,00 druga pauza za kavu i sokove
18,00 - 18,45 PREDAVANJE

Broj sati:
Ukupno 5 sati predavanja

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot