03. listopada 2011.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području Brigi-Lokvice u Trogiru

NADBISKUPIJA SPLITSKO - MAKARSKA u organizaciji i provedbi

DRUŠTVA ARHITEKATA SPLIT ( DAS )

raspisuje državni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKOG RJEŠENJA CRKVE I PASTORALNOG CENTRA S DJEČJIM VRTIĆEM NA PODRUČJU BRIGI - LOKVICE U TROGIRU

INVESTITOR I RASPISIVAČ

NADBISKUPIJA SPLITSKO - MAKARSKA, Poljana kneza Trpimira 4, 21 000 Split, koju zastupa generalni vikar, don Ivan Ćubelić
ORGANIZATOR I PROVODITELJ

DRUŠTVO ARHITEKATA SPLIT ( DAS ), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednik, Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju ima svaka osoba s prebivalištem ili tvrtka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava stručne i ostale uvjete. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni ukoliko je najmanje jedan autor, odnosno član autorskog tima, arhitekt upisan u registar ovlaštenih arhitekata.

ROKOVI

Početak natječaja: 03. listopada 2011. godine

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 21. listopada 2011. godine

Rok predaje natječajnih radova: 06. prosinca 2011. godine

Natječajne podloge naručuju se uplatom od 200,00 kn na žiro-račun DAS-a, broj računa: 2330003-1100112463, svrha doznake: podloge za natječaj-crkva u Trogiru, s pozivom na osobni identifikacijski broj ( OIB ) za fizičke i pravne osobe. Potvrda uplate, koja obavezno mora sadržavati kontakt podatke uplatitelja, šalje se na e-mail: info@d-a-s.hr. Kontakt osobe za natječaj: Marija Zulim, tajnica natječaja, tel. 092/1654022 (u vremenu od 17:00 do 20:00), i Goran Perković, tajnik Društva arhitekata Splita, tel. 098/208235 (u vremenu od 10:00 do 13:00).Natječajne podloge mogu se pregledati na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr.

NAGRADE

Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje 8 (osam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

I nagrada u netto iznosu od 40.000,00 kn

II nagrada u netto iznosu od 25.000,00 kn

III nagrada u netto iznosu od 15.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud od pet članova u sastavu :

1. Ante Kuzmanić, dia . predstavnik Provoditelja

2. don Ivan Ćubelić predstavnik Raspisivača

3. Mirko Buvinić, dia. predstavnik Provoditelja

4. Ante Bilić, dig. predstavnik Raspisivača

5. Dean Stubnja, dia. predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

don Josip Lončar, predstavnik Raspisivača

TEHNIČKA KOMISIJA:

1.Neven Matijević,dig. predstavnik Raspisivača

2.Dujmo Žižić,dia. predstavnik Provoditelja

TAJNICA NATJEČAJA:
Marija Zulim, dia. predstavnik Provoditelja

Ovaj Natječaj raspisan je u skladu s “Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma” (NN 112/06)Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 130-11-TR-AU.

Napomena: Podloge se mogu preuzeti u prostorijama DAS-a ISKLJUČIVO uz prethodni dogovor s tajnikom.

— Odgovori_na_pitanja (pdf)

— e_tabela-iskaza-povrsina.zip (zip)

— d_fotodokumentacija.zip (zip)

— c_pgp.zip (zip)

— b_izvod-iz-dpu-a.zip (zip)

— a_program.zip (zip)

— 00_opci-uvjeti.zip (zip)

Komentari - 3

nenagrađeni

kad ce rezultati? vec svi znaju tko je dobio al da vidimo crno na bijelo.

ziđat se mora

kako u bocu od litre može stat 2 litre?
odgovor je: ne može!
ko je radija program, sjedi 5!

Zaharije

Kako je moguće da DAS krši zakon, točnije odredbe “Pravilnika o natjčajima s područja arhitekture i urbanizma” te provodi natječaj prema “Izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja Brigi Lokvice” koji je još u proceduri dok se plan koji je na snazi i nalazi se na službenim stranicama Grada Trogira ignorira?

Upišite vaš komentar

bot