11. listopada 2011.

MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA


Međunarodni znanstveno-stručni skup

MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA

(Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića)

Organizatori: 

-          Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove) i

-          udruga Prijatelji baštine - Amici Hereditatis iz Ivanić-Grada.

Skup će se održati 11. studenoga 2011. u Ivanić-Gradu (zgrada Pučkog otvorenog učilišta).

 

Tematski okvir skupa

Promjene u gospodarstvu i ekonomiji, suvremeni način stanovanja, rada i prometa te promjene u demografskoj strukturi stanovništva rezultiraju promjenama u povijesnim gradovima koje zahtijevaju nove aktivne politike i strategije za njihovo očuvanje, obnovu i održivi razvoj. Obnova povijesnih naselja postala je jedan od najzahtjevnijih zadataka prostornoga uređenja i politike upravljanja gradovima.

Povijesne jezgre gradova gube svoju privlačnost jer ne zadovoljavaju zahtjeve današnjeg života, nemaju planove za cjelovitu obnovu koja bi ih ponovo učinila privlačnima ali i ne iskorištavaju svoje gospodarske i druge potencijale. Zaštita povijesnih cjelina često se razmatra odvojeno od promišljanja njihove budućnosti što rezultira nefleksibilnim uvjetima korištenja. Mjere zaštite, očuvanja i obnove u pravilu ne prate odgovarajući programi upravljanja i financiranja što je preduvjet za uspješnu provedbu procesa obnove. Povijesne jezgre gube stanovnike, a time i stambenu funkciju, ali i svoju tradicionalnu gospodarsku osnovu (obrte i ostale djelatnosti). Istovremeno se turističkoj djelatnosti pridaje veliko značenje bez kritičkog promišljanja svih posljedica koje iz toga proizlaze. Nedostaju sredstva (javna i privatna) za održavanje i obnovu povijesnih zgrada i prostora. Prije svega nedostaju kvalitetni projekti i programi obnove te potpora javnih uprava koji bi, da postoje, mogli i morali riješiti i probleme financiranja i upravljanja takvim projektima.

Povijesne jezgre gradova i ostala povijesna naselja zahtijevaju posebne metode i alate za zaštitu i obnovu koje treba uključiti u planiranje ekonomskog i društvenog razvoja te urbanističkoga planiranja. Povijesnim gradovima potrebni su takvi programi obnove koji će rezultirati zaštitom povijesnih cjelina uz omogućavanje ekonomski održivog razvoja.

Skup je namijenjen stručnjacima, akademskim istraživačima, zaposlenicima lokalne samouprave i upravnih tijela te široj zainteresiranoj javnosti. Modeli i procesi obnove povijesnih gradova razmatrati će se kroz opće teme (obuhvaćajući područja arhitekture, urbanizma, zaštite spomenika, sociologije, geografije, ekonomije, turizma, muzeologije i dr.). Na skupu će se predstaviti i konkretni modeli i iskustva obnove povijesnih cjelina: od primjera Visa, Hvara i Lastova do Ivanić-Grada i Varaždina, od Mošćenica do Iloka kao i međunarodni primjeri iz Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 250 kuna. Članovi Hrvatske sekcije ECOVAST-a, udruge Prijatelji baštine te studenti ostvaruju popust - detalji na prijavnom obrascu.

Više informacija: www.ecovast.hr, www.prijatelji-bastine.hr

Program skupa: http://www.ecovast.hr/skupovi/Ivanic11/Konf_Ivanic_program_web.pdf

Prijavni obrazac: http://www.ecovast.hr/dokumenti/skupovi/2011ivanic/Ivanic2011_prijavni-obrazac.doc

Kontakti: info@ecovast.hr, prijatelji.bastine@gmail.com

— ivanic2011_prijavni-obrazac.doc (doc)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot