12. listopada 2011.

Predavanje “Problematika izrade novog prostornog plana Primorsko-goranske županije sa naglaskom na pogrešno i nepotpuno korištenje strateške procjene utjecaja na okoliš”

Društvo arhitekata Splita Vas poziva na predavanje Vjerana Piršića pod nazivom
“Problematika izrade novog prostornog plana Primorsko-goranske županije sa naglaskom na pogrešno i nepotpuno korištenje strateške procjene utjecaja na okoliš”.

Predavanje je organiziramo zbog postojanja problematike fokusirane na neka važna pitanja koja zasigurno postoje i u prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 17. listopada 2011. godine u prostorijama DAS-a (Starčevićeva 24) s početkom u 19:00 sati.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot