26. listopada 2011.

Natječaj za izradu idejnog rješenja obuhvata gradskog projekta br. 2: GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU

GRAD SPLIT u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje
državni, javni, otvoreni, anketni, urbanistički, u jednom stupnju, anonimni


N A T J E Č A J
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
OBUHVATA GRADSKOG PROJEKTA br. 2:
GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU


INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Split, kojeg zastupa Gradonačelnik, Željko Kerum.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Splita (DAS), koje zastupa predsjednik, Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA:
Pravo sudjelovanja ima svaka osoba s prebivalištem ili tvrtka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ispunjava stručne i ostale uvjete. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni u natječajima u kojima sudjeluju arhitekti i urbanisti, krajobrazni arhitekti i arhitekti unutarnjeg uređenja, ako natjecatelji imaju pravo nositi navedene titule, te apsolventi i studenti arhitektonskog fakulteta.

ROKOVI:
Početak Natječaja: 24. listopada 2011. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 24. studenog 2011. godine
Predaja natječajnih radova: 24. siječnja 2012. godine

Natječajne podloge mogu se naručiti na mob. 098/572064 ili e-mail:
info@d-a-s.hr, uz predočenje dokaza o uplati pologa u iznosu od 500,00 kn, plativih na žiro-račun DAS-a otvoren kod Societe Generale Splitske banke, broj računa: 2330003-1100112463, svrha doznake: podloge za natječaj Gradska luka - istočna obala, s pozivom na osobni identifikacijski broj ( OIB ) za fizičke i pravne osobe.
Kontakt osoba: Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

NAGRADE:
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje deset radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti

pet jednakovrijednih nagrada u netto iznosu od 100.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD:

Članovi:
akademik Dinko Kovačić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača – predsjednik OS
dogradonačelnik Jure Šundov, predstavnik Raspisivača
Eduard Katačić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
dr.sc. Dejan Kružić, dipl.oecc., predstavnik Raspisivača
mr. Gojko Berlengi, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja – dopredsjednik OS
dr.sc. Marjan Hržić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
dr.sc. Idis Turato, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Ante Uglešić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana:
Joško Belamarić, pov.um., predstavnik Raspisivača

Konzultanti:
prof.dr.sc. Inge Tomić Koludrović
Silvana Tantegl, dipl.ing.
Joško Berket Bakota, dipl.iur.
prof.dr.sc. Dražen Cvitanić

Tehnička komisija:
Ružica Batinić-Santro,dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Hrvoje Bartulović,dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica Natječaja:
Marijana Bronzović,dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 128-11-ST-U.

Natječaj je raspisan je u skladu s “Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma“ Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA ZA PREDAJU NATJEČAJNIH RADOVA:
Novi rok za predaju natječajnih radova je utorak, 06. ožujka 2012. godine.

Napomena: Podloge se mogu preuzeti u prostorijama DAS-a ISKLJUČIVO uz prethodni dogovor s tajnikom.

 

Komentari - 5

Josip

Poštovani,

javljam Vam se vezano za Natječaj za izradu idejnog rješenja obuhvata gradskog projekta br. 2: GRADSKA LUKA – ISTOČNA OBALA U SPLITU.
Podaci koji me interesiraju, budući da sam jedan od sudionika natječaja, jesu sljedeće informacije:

1. Koliki su dopušteni kis i kig na vašem području?

2. Kolika je dopuštena katnost/visina na tom području?

Nadam se Vašem odgovoru i zahvaljujem se. Ukoliko sam poslao na pogrešnu e-mail adresu molim Vas da me pokušate uputiti na ispravnu adresu.

Srdačan pozdrav,
Josip Užar

Isto tako

je elementarno da se u imenovanjima fajlova izbjegavaju slova č ć š ž đ, pa ako vam nije tlaka dajte to ispravite, kako bi mi neuki mogli skinit pogledat pa platit program

ZIP

iako bi se svakako trebalo otvorit, u slucaju da ne moze skini besplatan program “7zip”, instaliraj te onda na desni klik misa, “7zip>extract files…”
stvarno nije problem, dapace, u pitanju je elementarna informatika.

FILE

FAJL koji ste priložili je neispravan? “file is corrupt” kad se download-a

____________________________________________________________________________

Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni u natječajima u kojima sudjeluju arhitekti i urbanisti, krajobrazni arhitekti i arhitekti unutarnjeg uređenja, ako natjecatelji imaju pravo nositi navedene titule, te apsolventi i studenti arhitektonskog fakulteta.

BRAVO!

Upišite vaš komentar

bot