20. studenog 2011.

Urban Age Conference

hong kong16.-17. studenog u Hong Kongu je održana 10. međunarodna, interdisciplinarna konferencija pod nazivom “Cities,Health and Wellbeing”.

Održano je preko 40 interdisciplinarnih  prezentacija  i debata koje su na regionalnoj i globalnoj razini istraživale utjecaj urbanog okruženja na život stanovništva .

Cilj ovih konferencija je istražiti pojam “urban health” na regionalnoj i globalnoj razini  te stvoriti podlogu za diskusiju  među širokim spektrom stručnjaka sa područja arhitekture, urbanizma, zdravstva, politike.

Više o konferenciji možete pogledati ovdje.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot