24. studenog 2011.

Građanska inicijativa Split i Ekonomski fakultet u Splitu, pozivaju Vas na javnu tribinu i predavanje prof. Jan van der Borg - a,

Građanska inicijativa Split i Ekonomski fakultet u Splitu, pozivaju Vas na javnu tribinu i predavanje prof. Jan van der Borg - a, predavača ekonomike turizma na Sveučilištu Ca’Foscari - Venecija i Sveučilištu Erasmus - Rotterdam

Tribina će se održati 28.11.2011. u kinoteci <<Zlatna vrata>> s početkom u 18.00 sati.

Split je u periodu promjene svoje uloge iz tranzitnog centra u tipični turistički grad koji privlači sve više posjetitelja stvarajući tako i sve veću korist ali i sve veću obavezu . Stihijski turistički <<razvoj>> zahtijeva kvalitetno planiranje kako upravljanje turističkom tokovima i kulturnom baštinom ne bi bilo u suprotnosti sa željama i kvalitetom života stanovnika samog grada.

Ozbiljni planovi upravljanja moraju uzeti u obzir ne samo očuvanje, nego i održivi razvoj grada, koji će biti prethodno stavljen na uvid javnosti i konsenzualno usuglašen.

Kako je grad Split u procesu izrade plana upravljanja za povijesnu jezgru a u interesu informiranja i uključivanja što većeg broja zainteresirane javnosti u njegovu izradu, još jednom vas pozivamo da dođete na ovu tribinu koja bi mogla pomoći u kvalitetnijoj izradi plana koji će u budućnosti odrediti izgled povijesne jezgre rada Splita.

Tema predavanja:
- Izrade planova upravljanja povijesnih jezgri (primjeri europskih gradova)
- Održivi razvoj turizma u povijesnim gradovima
- Utjecaj kulturne ponude na razvoj turističke ponude
- Rizici pretjeranog turističkog pritiska na održanje života i integritet baštine u povijesnim jezgrama

Na tribini također možete saznati i u kojoj je fazi trenutno dorada Solarovog Plana upravljanja povijesnom jezgrom i kako se javnost ovog puta planira aktivno uključiti u njegovu izradu.
Poziv će biti upućen svim gradskim strukturama i svim onima koji su uključeni u izradu novog plana.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot