30. travnja 2012.

Počasni član HDKA - dr.sc. Bruno Šišić

Na svojoj redovnoj sjednici Skupštine, održanoj 23.3.2012. članovi HDKA jednoglasno su prihvatili prijedlog Upravnog odbora HDKA, da se uvaženi krajobrazni arhitekt, autor knjige “Dubrovnik Renaissance Gardens. Genesis and Design Characteristics.”, dr. sc. Bruno Šišić imenuje počasnim članom Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.

Dr. sc. Šišić dobitnik je nagrade za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije (2010.) zbog njegovog doprinosa krajobraznom uređenju, očuvanju prirodne i kulturne baštine na širem dubrovačkom području. Njegova valorizacija „Dubrovačkog renesansnog vrta” po čemu je jedini autentični hrvatski doprinos europskom nasljeđu vrtne umjetnosti čini iznimno ostvarenje u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Popis oko stotinu projekata krajobrazne arhitekture, kao i popis isto toliko stručnih i znanstvenih radova dokazuju da je njegov rad izuzetno dostignuće za širu zajednicu.

Bruno Šišić rođen je u Dubrovniku 3. lipnja 1927.g., gdje je pohađao osnovnu školu (1933.-1937.), klasičnu gimnaziju(1937.-1945.) i glazbenu školu (violina, 1934-1944.). Diplomirao 1950.g. na tadašnjem Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.

1956.g. počeo se usporedo baviti izučavanjem povijesnih vrtova , posebno dubrovačkog klasičnog vrtnog naslijeđa, a 1982.g. osnovao Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza u Dubrovniku, uz potporu Zavoda za ukrasno bilje, pejzažnu arhitekturu i vrtnu umjetnost i pokroviteljstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pored brojnih radnih skica i crteža , izradio više od stotinu projekata vrtne i krajobrazne arhitekture za javne vrtove i perivoje u Dubrovniku, za zelene prostore stambenih odnosno turističkih objekata i zona na dubrovačkom i širem području. Kroz rad i projektiranje produbljivao spoznaje o primorskim i posebno južnojadranskim krajobrazima te na tome temeljio pristup oblikovanju i uređivanju dubrovačkih vrtova, i krajobraza uopće.

Od pisanih radova objavio stotinjak stručnih i znanstvenih članaka i studija s područja krajobraznog oblikovanja, zaštite krajobraza, istraživanja povijesnih vrtova te povijesnog vrtnog urbanizma.

1977.g. na znanstvenom skupu ICOMOS-IFLA u Češkoj (Kromeriž) po prvi put predstavio dubrovačke renesansne vrtove međunarodnoj stručnoj javnosti.

Za stručni i znanstveni doprinos primio više priznanja, među kojima Orden za zasluge sa srebrnim zracima (1979), priznanje Fakulteta Poljoprivrednih znanosti (1989), nagrada Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja RH t.zv. “Eko-Oskar”(2001),priznanje Grada Dubrovnika (2002), zahvalnica ULUPUH-a (2003), zahvalnica Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku (2009), a kao posljednja nagrada, ona koja uokviruje njegov svestran opus, svakako je Nagrada Dubrovačko-neretvanske županije za životno djelo (2010), za neprocjenjiv doprinos krajobraznom uređenju, očuvanju prirodne i kulturne baštine na širem dubrovačkom području.

Više o temi na http://hdka.hr/2012/04/8164/

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot