04. svibnja 2012.

Tribina “Od natječaja do realizacije”

plakat

Komentari - 1

Živko Filipin mag.ing.arh.

Na tribini “Od natječaja do realizacije” je najavljena mogućnost sastavljanja prijedloga izmjena i dopuna “Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture i urbanizma ” iz 2006 g.
U cilju veće transparentnosti i bolje provedbe urb. ili arh. natječaja, predlažem sljedeće:
1. Po uzoru na žiriranje u boksačkim mečevima , gdje se odmah nakon meča obzanjuje koji je član žiria kojem borcu dao bodove, tako bi se i u natječajima svaki član žiria trebao pismeno izjasniti kojima od natjecatelja (pod šifrom, a kasnije sa objavom imena) daje nagrade (sve uključene, a ne samo glavna) . Rezultat natječaja trebao bi biti zbroj pojedinačniog pismenog odlučivanja svakog člana žiria, gdje bi se predsjedniku žiria dala mogućnost i manjih promjena, ali samo pod uvjetom da argumentirano obrazloži i da ostatak žiria to prihvati. U rezultatima natjčaja obavezno bi trebalo objaviti te pojedinačne izbore nagrađenih od svakog člana žiria kao i “formula” po kojoj se došlo do konačnog izbora nagrađenih.
2. (ponavljam šta sa predložio na tribini) Natječajne podloge, 2D crteži u dwg formatu moraju biti pozicionirane visinski na koti nula (a ne kao šta se često događa da se linije, kote, teren nalaze na apsolutnim kotama, jer to otežava rad), a sve grafičke ilustracije koje se nalaze u natječajnom programu (fprmat word ili pdf) , a koje su izvorno rađene vektorski , na dwg formatu, moraju biti natjecateljima dostupne i u (izvornom) dwg formatu, često se događa da se dobar dio tog nedostatnog materijala treba nepotrebno precrtavati i na to se gubi dragocijeno vrijeme.
3. (ponavljam šta sa predložio na tribini) Važeći “Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture i urbanizma ” iz 2006 g. je manjkav utoliko šta nema na kraju teksta niti kaznene odredbe, u kojim bi se definirale vrste prekršaja,kazneni iznosi, rokovi plaćanja, kao i datum od kada bis e računale kamate, ako se nebi poštovali rokovi plaćanja. Kazne nebi trebale biti niti visoke niti niske, već podnošljive u skladu sa našim standarom.

Mislim da bi ovih par prijedloga , uz Vaše koje ste predlagali na tribini, preventivno pomoglo da se u startu ozbiljnije pristupi izradi i provedbi , a kasnije i realizaciji urb. ili arh. natječaja.

Srdačan pozdrav !

Živko Filipin mag.ing.arh.

Upišite vaš komentar

bot