27. svibnja 2012.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja ulaza LOZOVAC Nacionalnog parka Krka

JU Nacionalni park Krka

raspisuje javni, državni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja ulaza LOZOVAC

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, 22000 Šibenik, telefon: 022.201.744, fax: 022.336.836, kojeg zastupa ravnatelj mr. Željko Bulat, dipl. iur.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Ured ovlaštenog arhitekta Lino Jajac, Šibenik , Ive Zaninovića 5 kojeg zastupa ovlašteni arhitekt Lino jajac dipl. ing. arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe, a koje ispunjavaju stručne uvjete objavljene u raspisu natječaja. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni ako natjecatelj ima pravo nositi titulu ovlaštenog arhitekta ili je dipl. inž. arh.

ROKOVI
Početak natječaja: 15. svibnja 2012. godine.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 05. lipnja 2012. godine

Rok predaje natječajnih radova: 20. srpnja 2012. godine

Natječajne podloge mogu se naručiti i podići bez naknade radnim danom od 9 -14 sati u Javnoj ustanovi Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, telefon: 022.201.744, fax: 022.336.836, e-mail: info@npk.hr

Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u UHA Zagreb te regionalnom društvu arhitekata.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispiju radovi koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u netto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 104.000 kn

II. nagrada 65.000 kn

III. nagrada 37.000 kn

Tri jednakovrijedna otkupa od po 18.000,00 kn neto.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Članovi:
mr. Željko Bulat, dipl. iur., Nacionalni park KRKA
Mirna Bojić, dipl. ing. agr. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb
Zoran Popović, ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik
Damir Lučev, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik
mr. sc. Gustav Červar, dipl. ing. arh., Šibenik
prof. dr. sc. Zdravko Peran , dipl. ing. prom., Šibenik
Miro Škugor, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture Šibenik

Članovi zamjenici:
mag.sc. Krešimir Petković, dipl. inž. arh., Šibenik
Milivoj Miletić, dipl. ing. građ., ovlašteni arhitekt, Šibenik

Tehnička komisija:
Živana Stošić, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture, Šibenik
Silvana Čelar, ing. arh., Šibenik

Tajnik natječaja
Lino Jajac, dipl. ing arh. ovlašteni arhitekt, Šibenik

Natječaj je raspisan u skladu s PRAVILNIKOM O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 144 - 12 - ŠB - AUK

OCJENJIVAČKI SUD

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot