26. lipnja 2012.

Okrugli stol “Što s vojarnom?”

plakat

U organizaciji udruge SKUP iz Sinja, u sklopu projekta “Nećemo u smeće”, koji se odvija kroz program Clubture-a, 6.07. (petak) u 19:30 održati će se okrugli stol “Što s vojarnom?” u prostoru bivše vojarne Ivaniš Nelipić.

Naime, na području užeg centra Sinja nalaze se dva vojna kompleksa koja su proglašena neperspektivnim. Vojni kompleks pod nazivom vojarna Ivaniš Nelipić u postupku je vraćanja Gradu Sinju na upravljanje. U međuvremenu, zbog nedostatka prostora za djelovanje prostor spomenute vojarne skvotale su dvije udruge mladih SKUP (Sinjsku kulturni urbani pokret) i SUK (Sinjska umjetnička komuna). Od 2009. do danas na prostoru vojarne održani su brojni programi za mlade: projekcije filmova, koncerti klasične i rock glazbe, likovne radionice. Važno je napomenuti da su prostorije koje su bile devastirane, uredili članovi udruga na način da su reciklirali postojeće materijale.

Grad Sinj je naručio DPU (detaljni plan uređenja) za prostor vojarne u kojem se predviđa rehabilitacijski centar i Centar za socijalnu skrb. Smatramo kako se je prostornom planu prišlo neozbiljno, bez prethodne stručne urbanističke analize i javne rasprave. S obzirom na položaj i veličinu kompleksa predviđeni sadržaji bi trebali biti od javnog interesa (što predviđeni DPU ne ispunjava).

Na okruglom stolu će upravo biti govora o načinu raspolaganja i upravljanja javnim prostorom. O temi će govoriti sljedeći stručnjaci i gosti: dr. prof. Ivo Šimunović, dipl. ing. arh. Dinko Peračić, dipl. nov. Vito Perić, te dipl. ing. arh. Stipe Marasović, a svoja iskustva o sličnoj problematici (skvotanju napuštenih vojarni) govoriti će nam aktivisti iz Novog Sada koji su pokrenuli inicijativu za prenamjenu vojnog kompleksa u Društveni centar.

Na okruglom stolu biti će prezentirana kratka analiza samog prostora bivše vojarne I. Nelipića i ponuđen prijedlog rješenja prenamjene vojarne.

Komentari - 4

dinko

ne tako mladi arhitekti koji bi dali ruku za članak u novinama, mogli bi bar pročitat plan prije nego grade karijeru na pljucanju istog

DETALJNI PLAN UREĐENJA „ex vojarne Ivaniša Nelipića"

Možda nitko nije pročitao važeći DPU koji kaže:
članak 8.
1. JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA D
Planirana je izgradnja niza različitih sadržaja javne i društvene namjene (Centar za socijalnu skrb, Državni inspektorat, Nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko dalmatinske županije, Hrvatski autoklub, ordinacije za liječničke prakse…). Moguća je realizacija i drugih javnih i društvenih namjena kompatibilnih osnovnoj namjeni (vjerskih, socijalnih, upravnih,KULTURNIH i sl.) te pratećih komunalnih i infrastrukturnih objekata.

Dakle, prema važećem DPU-u moguća je realizacija svih programa koje udruge traže.
DPU je prije usvajanja prošao javnu raspravu na kojoj nikoga od SADA zainteresiranih udruga i arhitekata nije bilo da se očituju o svojim zahtjevima, potrebama ili da daju primjedbu.

Upišite vaš komentar

bot