30. srpnja 2012.

Inicijalni sastanak Akupunkture grada

Da podsjetimo, DAZ je inicijator spomenutog dvogodišnjeg projekta koji je službeno započeo u lipnju ove godine. Projekt provodi konzorcij sastavljen od sljedećih organizacija: Društvo arhitekata Zagreba u ulozi koordinatora projekta s partnerima Public Room Sarajevo, Public Room Skopje, Kulturni front iz Beograda te Društvo arhitekata Splita u ulozi pridruženog partnera, a trajanje projekta je od lipnja 2012. do svibnja 2014.

akupunktura_kick_off_meeting_02.jpg

Na Kick off-u se raspravljalo o pet interdisciplinarnih radionica koje će se održati u Skopju, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu i Splitu. Sudionici radionica mladi su profesionalci i studenti raznih struka od arhitekata, dizajnera, sociologa, antropologa, umjetnika koji će se vođeni iskusnim mentorima baviti poboljšanjem kvalitete gradskog života i socijalne interakcije u gradskim četvrtima. Na radionicama će sudionici osmisliti niz malih akupunkturnih intervencija čija je realizacija u odabranim gradskim četvrtima osigurana budžetom projekta.

akupunktura_kick_off_meeting_01.jpg

Osim samih intervencija, projektom će se osigurati interdisciplinarni i interkulturalni dijalog i razmjena iskustava, a jedan od rezultata biti će i katalog malih intervencija, koje će se prikupljati tijekom trajanja projekta. Kroz održane radionice, predavanja, prezentacije, prisutnost u medijima i na stručnim konferencijama, te intenzivnu interakciju s građanima i posebno predstavnicima lokalne samouprave, osigurat će se nastavak projekta i nakon isteka dvogodišnjeg ugovora.

akupunktura_kick_off_meeting_00.jpg

Sudionici sastanka:

ZG - DAZ
Damir Ljutić
Vesna Vrga Perović
Davorka Perić
Kristina Careva
Rene Lisac
Olja Ivanović
Uršula Juvan
Martina Kapuđija

SA - PR
Marijana Kramarić
Mak Kapetanović

SK - PR
Goce Gligorov

BG - KF
Bojana Ljubišić
Aleksandra Đorđević

ST - DAS
Dragan Žuvela
Ana Krstulović

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot