26. studenog 2012.

POZIV NA SJEDNICU 13. REDOVNE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

 

 

P O Z I V

NA SJEDNICU 13. REDOVNE SKUPŠTINE

koja će se održati u utorak, 04. prosinca 2012. godine, s početkom u 1800 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Uvodni dio sjednice

  • otvaranje sjednice 13. redovne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
  • izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
  • verifikacija Zapisnika sa sjednice 12. izborne Skupštine DAS-a

2.    Utvrđivanje dnevnog reda sjednice

3.    Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana

4.    Podnošenje izvješća o radu tijela DAS-a u periodu svibanj 2011. - listopad 2012.

  • Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
  • Nadzornog odbora DAS-a
  • Suda časti DAS-a

5.    Podnošenje financijskog izvješća DAS-a periodu svibanj 2011. - listopad 2012.

6.    Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća

7.    Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za naredni period

8.    Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana

9.    Prijedlog izmjena Statuta DAS-a i Pravilnika o radu tijela DAS-a

10.  Razmatranje i usvajanje predloženih izmjena Statuta i Pravilnika

11.  Razno

 

 

Verifikacija članova počinje u 1700 sati.

PRAVO SUDJELOVANJA U RADU SJEDNICE IMAJU SVI REDOVITI ČLANOVI DAS-a KOJI SU PLATILI ČLANARINU ZA 2012. GODINU.

NAPOMENA: S obzirom da je Predsjedništvo DAS-a donijelo odluku da sve financijske transakcije moraju ići preko računa DAS-a, molimo Vas da članarine uplatite na žiro račun DAS-a najkasnije do 02.12.2012. godine, broj žiro računa: 2330003-1100112463, kako bi mogli ažurirati registar članova koji imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine. Uplate u gotovini na dan održavanja Skupštine neće se primati.

Materijali za sjednicu objavljeni su na web stranici i oglasnoj ploči DAS-a.

Molimo vas da se odazovete pozivu te svojim aktivnim sudjelovanjem u radu Skupštine doprinesete kvalitetnijem djelovanju Društva arhitekata Splita.

Predsjednik DAS-a:

Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

Upišite vaš komentar

bot