04. prosinca 2012.

Obavijest o provođenju javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko - dalmatinske županije

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Župana Splitsko – dalmatinske županije klasa: 350-01/12-01/207, urbroj: 2181/1-02-12-1 od 23. studenog 2012. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, kao nositelj izrade, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE

VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije trajat će 15 dana, od 04.12.2012. do 18.12.2012. godine.

JAVNI UVID

Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije može se izvršiti u prizemlju zgrade Splitsko – dalmatinske županije u Splitu, Domovinskog rata 2, za vrijeme trajanja javne rasprave, u uredovno vrijeme.

JAVNO IZLAGANJE

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije održat će se dana 04.12.2012. godine (utorak) u 10 sati u Dvorani Županije u Splitu u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta), Ivana Pl. Zajca 2.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije dostavljaju se JU Zavod za prostorno uređenje Splitsko – dalmatinske županije, Split, Bihaćka 1/1. U vrijeme trajanja javne rasprave mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije na mjestu javnog uvida ili se mogu dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 http://www.mgipu.hr/doc/Prostorno/JR-PPU-SDZ.pdf

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot