03. svibnja 2013.

Poziv na sjednicu 14. izborne skupštine DAS-a

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

P O Z I V

NA SJEDNICU 14. IZBORNE SKUPŠTINE

koja će se održati u utorak, 21. svibnja 2013. godine, s početkom u 1800 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

1. Uvodni dio sjednice

 • otvaranje sjednice 14.
  izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
 • izbor zapisničara i
  jednog ovjerovitelja zapisnika
 • verifikacija
  Zapisnika sa sjednice 13. redovne Skupštine DAS-a

2. Utvrđivanje dnevno reda sjednice

3. Izbor radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana

4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva

5. Podnošenje izvješća o radu tijela DAS-a u prethodnom dvogodišnjem mandatu

 • Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
 • Nadzornog odbora DAS-a
 • Suda
  časti DAS-a

6.  Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća

7.  Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom mandatu

8.  Razmatranje i usvajanje podnesenog izvješća

9. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za naredni period

10. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana

11. Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a

12. Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a

 • Predsjednika DAS-a
 • članove Predsjedništva DAS-a ( 10
  članova )
 • članove Nadzornog odbora DAS-a ( 3
  člana )
 • članove
  Suda časti DAS-a ( 3 člana )

13. Glasovanje o istaknutim kandidatima

14. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja

15. Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom mandatu

16. Razno

Radni materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web stranici DAS-a, http://www.d-a-s.hr/ i na oglasnoj ploči DAS-a, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.

Pravo sudjelovanja u radu sjednice imaju svi članovi DAS-a koji su platili članarinu za 2013. godinu.

Predsjednik DAS-a:

Dario Gabrić, dipl.ing.arh.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot