15. lipnja 2013.

Poziv na sudjelovanje u procesu donošenja Izmjena i Dopuna Statuta DAS-a.

Poštovane kolegice i kolege,

Poznata vam je činjenica da je Predsjedništvo DAS-a u više navrata pripremalo izmjene i dopune Statuta DAS-a, međutim iste, radi nedostatka kvoruma na sjednicama skupština, nikad nisu uspjele biti prihvaćene.

Statut DAS-a donesen je još 2005. godine, s jednom izmjenom 2006. godine. Od tada se promijenio niz okolnosti te su pojedine odredbe Statuta, umjesto pokretača, postale zapravo prepreka učinkovitom djelovanju DAS-a.

Radni tim Predsjedništva DAS-a izradio je prijedlog izmjena i dopuna Statuta koje se odnose na izmjenu niza neučinkovitih odredbi, prvenstveno na odredbe vezane uz:

- kvorum potreban za valjano donošenje odluka,

- članstvo DAS-a i prava i obveze članova,

- način izbora predsjednika i članova predsjedništva DAS-a,

- obavljanje administrativnih poslova DAS-a.

Isto tako, iskorištena je prigoda da se u odredbama Statuta korigiraju stilske i pravopisne pogreške.

Sukladno izmjenama odredbi Statuta pripremit će se izmjene odredbi poslovnika o radu tijela DAS-a.

Ovim putem pozivam vas da se aktivno uključite u proces donošenja izmjena i dopuna važećeg Statuta DAS-a. Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije možete poslati na e-mail: predsjednistvo@d-a-s.hr najkasnije do 24. lipnja 2013. godine.

Molim vas da se odazovete pozivu te svojim aktivnim sudjelovanjem u izradi izmjena i dopuna Statuta, a zatim i sudjelovanjem u radu izvanredne tematske sjednice Skupštine s ciljem njihova usvajanja, a koja će se održati 09. srpnja 2013.godine, doprinesete što učinkovitijem djelovanju Društva arhitekata Splita.

S poštovanjem,

Predsjednica DAS-a:

Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot