03. srpnja 2013.

POZIV NA SJEDNICU 15. IZVANREDNE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

 

P O Z I V

NA SJEDNICU 15. IZVANREDNE SKUPŠTINE

koja će se održati u utorak, 09. srpnja 2013. godine, s početkom u 1900 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim Dnevnim redom kako slijedi:

1.      Uvodni dio sjednice

  • otvaranje sjednice 15. izvanredne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
  • izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
  • verifikacija Zapisnika sa sjednice 14. izborne Skupštine DAS-a

2.      Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice

3.      Izmjene i dopune Statuta DAS-a

4.      Izmjene i dopune pravilnika o radu tijela DAS-a

5.      Razno

Radni materijali za sjednicu Skupštine objavljeni su na web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr i na oglasnoj ploči DAS-a .

Pravo sudjelovanja u radu sjednice imaju svi članovi DAS-a koji su platili članarinu za 2013. godinu.

Predsjednica DAS-a:

Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot