24. srpnja 2013.

N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

u organizaciji i provedbi

UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

raspisuje javni, otvoreni, anonimni, za realizaciju i u jednom dijelu anketni, u jednom stupnju

 

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i pratećih sadržaja i za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja na anketnoj razini Hotela visoke kategorije i pratećih sadržaja

 

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ

Sveučilište u Zagrebu, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN,  Pavlinska 2, Varaždin,koji zastupa dekan prof.dr.sc. Vjeran Strahonja

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke i pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: 19. 7. 2013.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 15. 8. 2013.

Rok predaje natječajnih radova: 19. 9. 2013. do 16h

 

Natječajne podloge mogu se naručiti uz ostavljanje osobnih podataka radnim danom od 9 do 16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J.Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/481 6150, fax: 01/481 6197, e-mail: tajnistvo@uha.hr. Nakon izvršene narudžbe podloge za natječaj dostavljaju se putem e-maila ili poštom uz plaćanje naknade poštanskih troškova ili se podižu u Udruženju hrvatskih arhitekata. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16h u UHA-i, Trg bana J.Jelačića 3/I.

 

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački  sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:

 

                                               Broj nagrada           *Bruto iznos

 

I. nagrada                                                             1                             100.800,00 kn

II.  nagrada                                                           1                                81.900,00 kn

III. nagrada                                                           1                                63.000,00 kn

IV. nagrada                                                           1                                50.400,00 kn

V. nagrada                                                            1                                31.500,00 kn

Tri jednakovrijedna otkupa (ukupno)                                                        75.600,00 kn

Po otkupu 25.200,00 kn


OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

 

1. Tea Horvat, dipl.ing.arh.,  predsjednica OS-a, predstavnica provoditelja

2. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, dopredsjednik OS-a, predstavnik raspisivača

3. Mr.sc. Alan Braun, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

4. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, predstavnik raspisivača

5. Vedran Pedišić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

6. Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača

7. Vlado Vlašić, dipl.oec., predstavnik raspisivača

 

Zamjenik člana

Luka Korlaet, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

 

 

Stručni savjetnici

1. Mateo Biluš, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

2. Josip Kovač, dipl.ing.arh.

3. Željko Trstenjak, dipl. ing. arh.

 

Tehnička komisija

Dina Horvat, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Maja Kireta, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja                                

 

Tajnica natječaja

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

 

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/2013) te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi. Poziv na natječaj objavljen je 19.7.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina Republike Hrvatske pod brojem: 2013/S 012-0064681.

 

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata:168-13-VŽ-UA.

 

OCJENJIVAČKI SUD

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot