26. kolovoza 2013.

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA

Sukladno Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/2012) i Pravilnika o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja (NN 78/2013), a u cilju dobivanja najboljeg primjenjivog jedinstvenog rješenja spomen-obilježja za groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja radi dostojnog obilježavanja groblja žrtava i očuvanja spomena na sve stradale u Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju, Ministarstvo branitelja  o b j a v l j u j e :

 

Javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju i anonimni

 

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG

RJEŠENJA SPOMEN-OBILJEŽJA

 

Navedeni javni natječaj otvoren je u razdoblju od 21. kolovoza do 21. listopada 2013.

 

Tekst Natječaja i Općih uvjeta natječaja dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na internetskim stranicama „Narodnih novina“ d.d.

Opći uvjeti natječaja: 

http://www.branitelji.hr/arhiva/p3111/dokument/1690/OPCI%20UVJETI%20NATJEC%CC%8CAJA%20%20-%20ZA%20OBJAVU%2020.%208..pdf

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot