14. studenog 2013.

ZAŠTITIMO MOTEL TROGIR - VRHUNSKI PRIMJER MODERNE ARHITEKTURE

POZIV NA JAVNU RASPRAVU U TROGIRU
Trogir, Gradska vijećnica - 1.kat, srijeda, 20. studenoga 2013. u 18 sati.

MOTEL TROGIR izgrađen je 1965. godine po projektu arhitekta Ivana Vitića. I dok se stručnjaci slažu da se radi o “vrhunskom primjeru visokomodernističke
arhitekture u Hrvatskoj koji zaslužuje prikladnu obnovu”, motel već godinama stoji devastiran.

Kampanjom za zaštitu Motela Trogir namjera nam je informirati i upozoriti javnost o neupitnoj arhitektonskoj i kulturnoj vrijednosti Vitićevog Motela te njegovog lokalnog značaja kao jednog od rijetkih primjera moderne arhitekture u Trogiru. Ujedno, cilj projekta je i upisati Motel Trogir u registar kulturnih dobara RH te time osigurati da sadašnji ili budući vlasnici Motel i pripadajuće područje tretiraju kao jedinstvenu i spomeničku cjelinu čija obnova treba poštovati načela konzervatorske struke tj. originalno arhitektonsko rješenje.

Svaka buduća obnova trebala bi ići u smjeru njegove prenamjene u širokom rasponu programa naglašeno javne orijentacije, kojom bi se adekvatno valorizirala iznimna arhitektonsko-urbanistička vrijednost sklopa u čije bi prostore bio smješten- činjenica je da se radi o projektu jednoga od najistaknutijih hrvatskih arhitekata 20. stoljeća.

Javna rasprava i projekcija filma o arhitektu Ivanu Vitiću te predavanje na temu Vitićevih jadranskih motela održat će se u Trogiru, u Gradskoj vijećnici/Kneževom dvoru - 1.kat, u srijedu, 20. studenoga 2013. s početkom u 18 sati.

U sklopu projekta u tijeku je inicijativa prikupljanja podrški za pokretanje postupka za trajnu formalnu zaštitu Vitićevih motela u Trogiru i Rijeci kao spomeničke baštine RH.

Kampanju za zaštitu Motela Trogir započela je skupina građana u sklopu programa udruge za suvremene umjetničke prakse - Slobodne veze.

Više informacija na: http://moteltrogir.tumblr.com/

Podrška: Ministarstvo kulture RH, Grad Trogir

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot