05. ožujka 2014.

NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u Novigradu

Grad Novigrad- Cittanova raspisuje, a Društvo arhitekata Istre, Societa’ architetti dell Istria (DAI-SAI), organizira i provodi javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni (za realizaciju)

NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada- Cittanova.

Registarski broj natječaja: 175-14-NG-AU
Evidencijski broj nabave: 2a-EV-MV

Novigrad

Rok za predaju natječajnih radova je 4. lipnja 2014.

Natječajnu dokumentaciju, program i priloge možete preuzeti na stranicama DAI-a.

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot