14. svibnja 2014.

Predavanje ‘Geodezija i kartografija u praksi ovlaštenog arhitekta’

U srijedu, 21. svibnja 2014. u prostorijama Društva arhitekata Splita (Starčevićeva 24c) održat će se predavanje ‘Geodezija i kartografija u praksi ovlaštenog arhitekta’ u sklopu ciklusa predavanja Hrvatske komore arhitekata. Predavanje započinje u 11:30 sati te obrađuje sljedeće teme:

1. Prostorno uređenje, gradnja i građevinska inspekcija u svjetlu geodetske aktivnosti (2 školska sata) - predavanje pregledno prikazuje nove propise prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije, posebno dio vezan uz geodetsku djelatnost i važnost u praksi ovlaštenih arhitekata

2. Geodetski projekt u praksi (2 školska sata) - prikaz i primjena Pravilnika o geodetskom projektu

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja boduje s 4 boda.
Prijaviti se možete uz dokaz o uplati kotizacije putem prijavnice, a rok za prijavu je tri dana prije predviđenog održavanja predavanja.
Kotizacija za prisustvovanje iznosi 500 kuna, a minimalan broj potrebnih prijava za održavanje predavanja je 20.

geodezija i kartografija

— geodezija_prijavnica (doc)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot