01. srpnja 2014.

Okrugli stol ‘Prijedlozi prostoru-potencijal javne umjetnosti u Splitu’

U sklopu Dana otvorenih vrata ateljea Vaska Lipovca, manifestacije koja je ove godine definirana zajedničkim nazivom ‘Refleksije’, održat će se okrugli stol ‘Prijedlozi prostoru- potencijal javne umjetnosti u Splitu’. Nakon akcije mladih splitskih autora ‘Susret s Vaskom’ i virtualne izložbe ‘Odrazi’, 15.07. 2014. (utorak) u 19 sati u ateljeu Vaska Lipovca (Vukovarska 8a) sudionici okruglog stola raspravljat će o aktualnim pitanjima javnih umjetničkih intervencija u prostoru potaknutih Lipovčevom aktivnošću u Splitu 70-ih godina.

refleksije

40 godina nakon Lipovčeve akcije postavljanja skulpture na Split 3, profesor Tadej Glažar s Fakulteta za arhitekturu u Ljubljani pokreće projekt ‘Prijedlozi prostoru’. Polazeći od pitanja i mogućih rješenja na koje je ukazala Vaskova akcija, a koja su odreda aktualna, sudionici projekta nastoje prepoznati potencijal javne umjetnosti u današnjem kontekstu grada Splita. 

Projekt je koncipiran u tri dijela: publikacija, okrugli stol i intervencija u prostoru. Publikacija nema strogu formu, prvenstveno je namjenjena diseminaciji putem Interneta te će postati podloga za daljnja istraživanja i akcije. Kako projekt ne bi ostao samo u teorijskom okviru, zatvoren u strogo stručnim krugovima, predviđena je intervencija u javni prostor, čime će se primjerom pokazati mogući model djelovanja i privući pažnja javnosti.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot