15. srpnja 2014.

Natječaj za zonu trgovačke namjene južno od Jadranske avenije u Zagrebu

Lan nekretnine d.o.o. raspisuje, a Matrix-d-inženjering d.o.o. organizira i provodi

OTVORENI ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2 južno od Jadranske avenije u Zagrebu.

K-2
I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1. RASPISIVAČ natječaja je Lan nekretnine d.o.o., Samoborska cesta 348, Zagreb, koju zastupa gosp. Krešimir Mihaljević.
1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je Matrix-d-inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb, kojeg zastupa direktor Miroslav Dragomanović, dipl. ing. arh., ovl. arh., br.ovl. 1027
1.3. VRSTA NATJEČAJA
Otvoreni, jednostupanjski, anonimni, za realizaciju, arhitektonsko-urbanistički natječaj.
1.4. PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2 južno od Jadranske avenije u Zagrebu.
Prema Programu Raspisivača približna građevinska bruto površina iznosi 5.800 m2 nadzemno. Programom natječaja nije planirana podzemna izgradnja.
1.5. SVRHA I CILJ provedbe natječaja je dobiti kvalitetno arhitektonsko-urbanističko, oblikovno i funkcionalno rješenje građevina na prostoru zone gospodarske namjene za trgovačke komplekse, planske oznake K-2 i to: Trgovačko uslužnog kompleksa na prostoru u vlasništvu tvrtke Lan nekretnine d.o.o. i Poslovnog kompleksa na preostalom dijelu zone planske oznake K-2, čijom će se izgradnjom afirmirati do sada neizgrađeni dio prostora južno od Jadranske avenije i zapadno od od već izgrađene strukture trgovačkog kompleksa i stambenog naselja Lanište na važnoj poziciji jugozapadnog ulaza u Grad.
1.6. Natječaj je raspisan i provodi se u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata Hrvatske komore arhitekata, kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
1.7. Registarski broj natječaja je 180-14-ZG-IUA određen od strane Odbora za natječaje HKA.
1.8. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, izrađivač natječajnog programa kao i njihovi bliski srodnici i neposredni suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.
1.9. Pravo sudjelovanja imaju stručne fizičke osobe koji su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj . Stručnost je zadovoljena kada kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt član Hrvatske komore arhitekata.
1.10. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
1.11. Obavijest o raspisu i rezultatima natječaja bit će javno objavljeni u tisku.

II. DOKUMENTACIJA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:
A. Opći uvjeti natječaja
B. Program za provedbu natječaja
C. Radne podloge
Natječajna dokumentacija pripremljena je na digitalnom mediju.

III. ROKOVI

3.1. Početak natječaja je 10. srpnja 2014. godine.
3.2. Natječajne podloge mogu se naručiti putem elektronske pošte (miroslav.dragomanovic@gmail.com) i preuzeti radnim danom od 10 -13 sati u tvrtki Matrix-d-inženjering d.o.o. P i T Erdody 17/2, uz prethodnu telefonsku najavu na 098 98 29 390, te uz predočenje potvrde o uplati 500,00 kn plativih na tvrtku Matrix-d- inženjering d.o.o., Voćarsko naselje 118, Zagreb, IBAN HR 65 23600001101337297 Zagrebačka banka, svrha doznake: podloge natječaja za zonu namjene trgovački kompleksi K-2, južno od Jadranske avenije u Zagrebu, sa OIB-om kao pozivom na broj za fizičke i pravne osobe. Krajnji rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija je 28.srpnja 2014.godine do 13.00 sati.
3.3. Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 28.srpnja 2014.godine do 13 sati.
3.4. Pitanja se dostavljaju putem elektronske pošte (miroslav.dragomanovic@gmail.com). Svima koji su preuzeli natječajne podloge i dostavili svoju adresu elektronske pošte odgovori na biti će dostavljeni na istu do 05.kolovoz 2014. godine
3.5. Rok predaje natječajnih radova je 08. rujna 2014. godine do 13.00 sati, bez obzira na način dostave,na adresi. Ul. Divka Budaka 18, Zagreb, sa napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ.
3.6. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 26.rujna. 2014. godine
3.7. Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
3.8. Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.
3.9. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

IV. NAGRADE

4.1. Određuje se nagradni fond od 190.000,00 kn. netto,
4.2. Ako do određenog roka prispije najmanje 3 (tri) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
Prva nagrada 95.000,00 kn neto
Druga nagrada 57.000,00 kn neto
Treća nagrada 38.000,00 kn neto

4.3. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.

VI. OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
Članovi Ocjenjivačkog suda:
1. dr.sc. prof. Goran Poljanec,dipl. ing. arh, predstavnik provoditelja, predsjednik OS
2. Krešimir Mihaljević, predstavnik raspisivača, dopredsjednik OS
3. Ivan Rogar, dipl. ing.arh. predstavnik provoditelja, ovl. arh.br.ovl. 1408
4. Ivana Coc, dipl. ing.arh, predstavnik. provoditelja, ovl. arh. br.ovl. 2637
5. Dominik Horvat, dipl.ing. građ, predstavnik raspisivača

Zamjenik člana OS
Dražen Banković, dipl. ing. arh. ovl. arh. br.ovl. 3232

Tehnička komisija
Ivana Crnošija Galović, dipl. ing.arh. ovl. arh. br.ovl. 2143

Tajnik natječaja
Lovorka Prpić, dipl. ing.arh, ovl. arh. br.ovl. 2818

Više o natječaju pročitajte na stranicama DAZ-a, a Opće uvjete natječaja možete preuzeti ovdje.

IZVOR: DAZ

— opći uvjeti (doc)

 

Komentari - 1

Zeynep

I would love some help with my website, its been up and runnnig for a yr now and its very slow,,ive advertised on radio a few times,and have marketed it the best I can, I dont have the financial means to really exploit it..its a remarkable website, a debt reduction program like no other,,,please help,,thanks, Jeanette

Upišite vaš komentar

bot