15. kolovoza 2014.

Natječaj za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ (HNS) raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) organizira i provodi

opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

Registarski broj natječaja: 1-14/ZG-UA/N

hns

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, kojeg zastupa predsjednik Davor Šuker tel: 01/236-1555, e-mail: info@hns-cff.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., tel: 01/4816151, fax: 01/4816197, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: četvrtak, 14.8.2014. godine
Kolokvij na terenu: ponedjeljak, 8.9.2014. godine, 12h
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: utorak, 9.9.2014. godine
Rok predaje natječajnih radova: utorak, 14.10.2014. godine, do 16 sati

Natječajni elaborat izradila ovl. arh.Tamara Tumpa, dipl.ing.arh. Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat bez naknade uz prethodnu registraciju na webu: natjecaji.d-a-z.hr. Nakon registracije podloge će biti dostupne u digitalnom obliku. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom.

SVRHA I CILJ natječaja je pronalaženje dobrih, oblikovnih i prostornih rješenja putem različitih prijedloga koji moraju zadovoljiti i različite zahtjeve, a posebno u odnosu na oblikovanje, zaštitu okoliša, funkcionalnost, te ekonomičnost.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
1. Nagrada 144.000,00 kn
2. Nagrada 90.000,00 kn
3. Nagrada 54.000,00 kn
4. Nagrada 43.200,00 kn
5. Nagrada 28.800,00 kn

KRITERIJI
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- usklađenost s Natječajnim elaboratom, uvjetima raspisa, zakonima i propisima, mogućnost izvedbe
- primjerenost prostornog koncepta
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
- održivost energetskog rješenja
- racionalnost i ekonomičnost izgradnje i održavanja

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a,
2. Vesna Lubin, dipl.ing.građ., dopredsjednica OS-a,
3. Karolina Bui, dipl.ing.arh.,
4. Dalibor Jurković, dipl.ing.arh.,
5. Damir Vrbanović, dipl.iur.

Zamjenik člana Os-a
Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh.

Stručni savjetnik
Milan Pavelić, dipl.cin.

Tehnička komisija
1. Bojan Linardić, dipl.ing.arh.,
2. Sonja Sočivica, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja
Margareta Luša, dipl.ing.arh.

Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Više informacija o natječaju na web stranici Društva arhitekata Zagreba, gdje možete preuzeti i opće uvjete natječaja.

Izvor: DAZ

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot