11. listopada 2014.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta u Zagrebu

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u organizaciji i provedbi UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) raspisuje arhitektonski, javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja
SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a)

situacija


INVESTITOR I RASPISIVAČ:
KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU,
Horvaćanski zavoj 15, Zagreb, 10000
koje zastupa dekan, prof.dr.sc. Damir KnjazORGANIZATOR I PROVODITELJ:
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA),
Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb,
koje zastupa Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve fizičke ili pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.ROKOVI
Početak natječaja: petak, 10.10.2014.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: petak, 24.10.2014.
Rok predaje natječajnih radova: utorak, 09.12.2014. do 16.00h.

Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9 do 16h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel.01/550 9705, fax. 01/481 6197, e-mail: natjecaji@uha.hrNAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje četrnaest (14) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i rasporedu:

broj nagrada        *bruto iznos           neto iznos
I.nagrada            103.320,00 kn      82.000,00 kn
II.nagrada             83.160,00 kn      66.000,00 kn
III.nagrada           63.000,00 kn      50.000,00 kn
IV.nagrada            50.400,00 kn      40.000,00 kn
V.nagrada              32.760,00 kn      26.000,00 kn
Otkupi              4 x 20.790,00 kn    4 x 16.500,00 kn
*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
prof. Igor Franić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Damir Knjaz, dopredsjednik OS-a;
prof. dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh.;
izv.prof. mr.sc. Leo Modrčin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt;
doc. dr.sc. Tomislav Krističević.Zamjenik člana
v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija:
Miron Hržina, dipl.ing.arh.;
Mislav Kuzmanić,dipl.ing.arh.

Stručni savjetnici:
Štefica Mihalić, dipl.ing.građ.;
Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:
dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata: 187-14-ZG-IAUOPĆI UVJETI NATJEČAJA

IZVOR: UHA

— KIF_OPĆI UVJETI (doc)

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot