29. listopada 2014.

Rezultati natječaja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) i Hrvatski nogometni savez (HNS) objavljuju rezultate za opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu.

Raspisivač: Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, OIB:08516152078 kojeg zastupa izvršni predsjednik Damir Vrbanović tel: 01/236-1555, e-mail: info@hns-cff.hr
Provoditelj: Društvo arhitekata Zagreba, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., tel: 01/4816151, fax: 01/4816197, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr

Na natječaj koji je trajao od 14.8.2014. do roka za predaju natječajnih radova 14.10.2014. regularno je zaprimljeno 10 radova.
Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Nenad Kondža, dipl.ing.arh.predsjednik OS-a, Vesna Lubin, dipl.ing.građ., dopredsjednica OS-a, Karolina Bui, dipl.ing.arh., Dalibor Jurković, dipl.ing.arh., Damir Vrbanović, dipl.iur., Fedor Cvitaš, dipl.ing.arh., (zamjenik člana OS-a) - na 5.plenarnoj sjednici održanoj 22.10.2014. donio je većinom glasova slijedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu 144.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 08
AUTOR: PROARH / Davor Mateković, Kneza Mislava 15, Zagreb
Projektni tim:
Davor Mateković
Tomislav Stojan
Vedrana Jančić
Jadranko Kereković
Vedran Pavličević
Mirna Malez
Ivor Pučar
Vito Boševski

1
II. nagrada u neto iznosu 90.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 09
AUTOR:
Tin Sven Franić
Vanja Rister
Ivana Krstinić
Mateja Markešić
Ana Martinčić Vareško
Paula Žinić 

2

III. nagrada u neto iznosu 54.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 04
AUTOR: ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o.
Projektni tim:
Prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.
Ante Katić, mag.ing.arh.
Matija Novak, mag.ing.arh.
Branko Palić, mag.ing.arh.
Ana-Marija Rem, back.arh.

Konzultant:
Prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh.

3
IV. nagrada u neto iznosu 43.200,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03
AUTOR: Ivan Vulić, dipl.inž.arh 

4

V. nagrada u neto iznosu 28.800,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10
AUTOR: STUDIO ŽIC J.D.O.O.
Ivan Žic
Nikola Bešlić

5

Natječajni elaborat izradila je ovl. arh.Tamara Tumpa, dipl.ing.arh.

Svrha i cilj natječaja je pronalaženje dobrih, oblikovnih i prostornih rješenja putem različitih prijedloga koji moraju zadovoljiti i različite zahtjeve, a posebno u odnosu na oblikovanje, zaštitu okoliša, funkcionalnost, te ekonomičnost.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao:

- usklađenost s Natječajnim elaboratom, uvjetima raspisa, zakonima i propisima, mogućnost izvedbe
- primjerenost prostornog koncepta
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
- održivost energetskog rješenja
- racionalnost i ekonomičnost izgradnje i održavanja

Pravo sudjelovanja su imale sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata.
Otvorenje izložbe je u utorak, 28.10.2014. u Društvu arhitekata Zagreba Trg bana J.Jelačića 3/1 u 18:00 sati.

Za Ocjenjivački sud:
Margareta Luša, dipl.ing.arh., Tajnica natječaja

Više o nagrađenim radovima saznajte na službenim stranicama DAZ-a.

IZVOR: DAZ

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot