16. studenog 2014.

Rezultati natječaja za sastavnice PMF Sveučilišta u Zagrebu

Društvo arhitekata Zagreba objavljuje rezultate natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (Prirodoslovno- matematički fakultet, izgradnja kompleksa Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever), naručitelja Sveučilišta u Zagrebu.

Ev.broj nabave 9b/2014 VV-URegistarski broj natječaja 1-14/ZG-UA/N

Investitor: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg maršala Tita 14, OIB: 36612267447, koje zastupa rektor, prof.dr.sc. Damir Boras, tel: 01/456425301/236-1555, e-mail: nabava@unizg.hr

Provoditelj: DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, OIB: 87490332083, koje zastupa predsjednik Teo Budanko, dipl.ing.arh., tel: 01/4816151, fax: 01/4816197, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr
Elaborat s Programom urbanističko-arhitektonskog natječaja i natječajnim podlogama (za natjecatelje pripremljeno na CD-u) izrađen je pri Sveučilištu u Zagrebu, na arhitektonskom fakultetu u Zavodu za arhitekturu, Kačićeva 26.
Autori: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arhitekturu, prof.dr.sc. Hildegard Auf - Franić dipl.ing.arh., v. pred. Marina Bertina dipl.ing.arh., predstojnik prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh.

Svrha i cilj natječaja bilo je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

Pravo sudjelovanja imale su sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.
Natječaj se proveo u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13 i 143/13), te mu se dodjeljuje registarski broj natječaja, koji dodjeljuje voditelj natječaja Hrvatske komore arhitekata (HKA).

Na natječaj koji je trajao od 18.8.2014. do roka za predaju natječajnih radova 30.10.2014. regularno su zaprimljena 23 rada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof.dr.sc.Hildegard Auf-Franić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, prof.dr.sc.Bojan Baletić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a, prof.dr.sc. Vlasta Ćosović dipl.ing.geol., prof.Mladen Jošić, ovl. arh., Lea Pelivan, ovl. arh., v.pred. Marina Bertina, dipl.ing.arh.(zamjenica člana OS-a) - na 8. plenarnoj sjednici održanoj 13.11.2014. donio je jednoglasno slijedeće odluke:

I. nagrada u neto iznosu 185.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 08
Autor: Bevk Perović arhitekti d.o.o./ X.3.M. d.o.o.

Autorski tim:
Matija Bevk, u.d.i.a.
Vasa J.Perović, MA BiA
Christophe Riss, architecte d.p.l.g.
Martin Tomažič, u.d.i.a.
Urban Petranovič, u.d.i.a.
Juan Miguel Herrero Rubio, arq
Davor Počivašek, u.d.i.a.
Irene Salord Vila, arq
Luka Nedzbala, u.d.i.a.
Rok Gerbec, u.d.i.a.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh.

bevk-perovic-pmf-2.jpg

II. nagrada u neto iznosu 140.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 07
Autor: ATELIERarhitekti d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Autorski tim:
prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.
Maja Kovačič, m.i.a.,
Tanja Paulin, m.i.a.
Peter Plantan, u.d.i.a.,
Urša Podlipnik, u.d.i.a.
Ina Radšel, m.i.a.,
Branko Silađin, d.i.a., Zagreb, Hrvatska

2-sporedni-ulaz-s-ulice-horvatovac.jpg

III. nagrada u neto iznosu 110.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 02
Autori: njiric+ arhitekti

prof. Hrvoje Njirić
Iskra Filipović dipl.ing.arh.
Nika Dželalija dipl.ing.arh.
Suradnici arh:
Ljiljana Besednik dipl.ing.arh.
Goran Babić dipl.ing.arh.
Larisa Čišić bacc.ing.arh.
Tena Petrović bacc.ing.arh.
(svi iz njiric+ arhitekti d.o.o.)
Suradnici energetika:
Ranko Božović, dipl. maš. inž.
Ljiljana Simić, dipl. maš. inž.
Branka Živković, dipl. inž arh.
Snežana Budimir, dipl. maš. inž.
Valentina Vuković, dipl. inž. tehnol.
David Mitrinović, dipl. inž. tehnol.
Nenad Altman, dr. ek. nauka
Dejan Stepanović, dipl. maš. ing.
Miroslav Fuštar, maš. tehničar
Čedo Maksimović, dr. građ. Nauka
Ljubisav Stamenić, dr. maš. nauka
István Kenyeres, dr. nauka
Raško Nevenić, dr. geog. nauka
Žarko Stevanović, dr. maš nauka
Zvezdan Tomanović, dipl. ma&ˇ. inž.
(svi iz EnPlus d.o.o. Beograd)
Suradnici vizualizacije:
Freya d.o.o. Zagreb

njiric+

IV. nagrada u neto iznosu 75.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12
Autori:

doc.mag.Tomaž Krušec, udia, Ljubljana, Slovenija
Lena Krušec, udia
Lovorka Prpić, ured.ovl.arh.
Vid Kurinčič, udia
Jurij Nemec, udia
Suradnici:
Matevž Zalar, udia
Miha Munda, abs.arh.
Ambrož Bartol, abs.arh.
Lucija Podgoršek, abs.arh.
Mojca Mlinar, stud.arh.

4-4.jpg

V. nagrada u neto iznosu 50.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 05
Autori: Tvrtka GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o. Ljubljana, Slovenija

doc.mag.Andrej Černigoj, univ.dipl.inž.arh.,
Nejc Černigoj, mag.inž.arh.
Boris Zuliani, univ.dipl.inž.arh.
Suradnici:
Jan Kalšek, stud.arh.
Tamara Glavnik, stud.arh.
Andreja Hlastec, stud. arh.
3D prikazi:
Urh Vidmar, Genius loci d.o.o.
Konzultant za instalacije:
Branko Medvešek, univ.dipl.inž.str., GE projekt d.o.o.
Konzultant za konstrukcije:
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.gr., Elea IC d.o.o.
Konzultant za gradbenu fiziku:
Christian Volpi, univ.dipl.inž.arh., Polytech d.o.o.

5-bgg-2.jpg

Za Ocjenjivački sud: Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., Tajnica natječaja

Otvorenje izložbe natječajnih radova je u utorak, 18.11.2014. u Društvu arhitekata Zagreba (Trg bana J.Jelačića 3/1) u 18.00 sati.

Više o nagrađenim radovima saznajte na službenim stranicama Društva arhitekata Zagreba.

IZVOR: DAZ

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot