19. studenog 2014.

Međunarodna konferencija ‘Diocletian’s Palace in the works of Adam, Clérisseau and Cassas’

Međunarodna konferencija pod naslovom ‘Diocletian’s Palace in the works of Adam, Clérisseau and Cassas’ održat će se u Muzeju grada Splita (Papalićeva 1) od 27. do 29. studenog 2014.

Konferencija je planirana u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Instituta za povijest umjetnosti ‘Dalmatia - a destination of the European Grand Tour in the 18th and the 19th century’, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Sama konferencija, organizirana povodom 250. obljetnice izdavanja knjige Roberta Adama o Dioklecijanovoj palači, financirana je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Grada Splita. Ugledni međunarodni znanstvenici odazvali su se pozivu da istraže ulogu Dioklecijanove palače u radovima Roberta Adama, Charles-Louis Clérisseaua i Louis-François Cassasa, kao i njezin utjecaj na razvoj europskog klasicizma te na dekoraciju, arhitekturu i konzervaciju.

robert adam
Robert Adam, Ruins of the palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia (1764); Plate IV. View of the town of Spalatro from the south west

Program i knjigu sažetaka možete preuzeti ovdje.

IZVOR: Institut za povijest umjetnosti - Centar Cvito Fisković

— dp_gt_email.pdf (pdf)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot