04. prosinca 2014.

Međunarodni natječaj za Kulturni centar Bamiyan u Afganistanu

UNESCO raspisuje i provodi međunarodni natječaj za Kulturni centar Bamiyan u Afganistanu.

Natječaj je objavljen 15. studenog 2014. a traje do 22. siječnja 2015. Prvonagrađeni će dobiti iznos od 25 000 $, a ostala četiri nagrađena rada iznos od 8 000 $.

Članovi ocjenjivačkog suda su Zahra Breshna, Ajmal Maiwandi, Young Joon Kim, Robert Knox, Elizabeth O’Donnell, Cameron Sinclair i Jukka Jokilehto.

Više o natječaju saznajte na službenim stranicama.
bamiyan
Dolina Bamiyan_foto: Kouki Mojadidi_izvor: www.uia.archi/en

‘Nakon dugog razdoblja nemira, Afganistan ulazi u drugo desetljeće vladavine demokracije. Vlada u nastajanju treba se nositi s nestabilnošću koja i dalje traje te istovremeno podnositi mjere obnove državne infrastrukture koja je devastirana tijekom 30 godina konflikata i nemara. Dodatna otegotna okolnost izazovu obnove je geografska izoliranost i ograničen pristup resursima pojedinih dijelova zemlje.
Iako se proces rehabilitacije u Afganistanu uglavnom fokusira na infrastrukturu, obnova može pridonijeti i nacionalnom ujedinjenju promoviranjem pozitivnog javnog diskursa i multikulturalnog razumijevanja. Kao rezultat, etnička raznolikost može biti shvaćena kao kolektivna prednost, a ne izvor razdora i sukoba.
S tim ciljem UNESCO i Ministarstvo kulture Afganistana, uz velikodušnu financijsku potporu Republike Koreje, predlažu projekt izgradnje Kulturnog centra Bamiyan. Centar će biti lociran blizu granice lokaliteta svjetske baštine: kulturnog krajolika i arheoloških nalazišta doline Bamiyan. Cilj projekta je promoviranje očuvanja baštine i multikulturalne osviještenosti, što će pridonijeti širem cilju pomirenja, uspostave mira i ekonomskog razvoja zemlje.’
(iz sažetka Natječaja)

dc61a777899b834bb120deb00502c85e.jpg
Lokacija_izvor: bamiyanculturalcentre.org

IZVOR:
DAZ
bamiyanculturalcentre.org

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot