06. prosinca 2014.

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Zdravstveno–turističkog centra u Biogradu n/M

Društvo arhitekata Zadra kao organizator i provoditelj, te Zadarska županija kao investitor i raspisivač objavili su rezultate državnog, javnog, općeg, u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Zdravstveno-turističkog centra u Biogradu n/M.

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2014/S 012-0040764
Registarski broj natječaja: 3-14/BI-UA/NJN

Ocjenjivački sud u sastavu: Ante Kuzmanić dipl.ing.arh., predsjednik ocjenjivačkog suda, Stipe Zrilic,mag.iur., Darko Franceschi,dipl.ing.arh., Rajka Bunjevac,dipl.ing.arh., Dina Plecaš Zlatic,dipl.ing.arh., Nives Kozulic,dipl.ing.arh., zamjenik člana ocjenjivačkog suda, pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga) valorizirao je pristigle radove prema sljedećim kriterijima:

1. kvaliteta arhitektonsko-urbanističkog koncepta u odnosu na postojeću bolnicu (veza postojeće bolnice sa novim centrom) i usklađenost rada sa Prostornim planom uređenja Grada Biograda
2. zadovoljenje programskih smjernica
3. funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete prostornih cjelina
4. funkcionalnost i estetske kvalitete uređenja vanjskih prostora
5. etapnost realizacije prostornih cjelina
6. racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju
7. energetska učinkovitost i zaštita okoliša
8. inovativnost u pristupu rješavanja zadatka

te na sjednici održanoj 28.11.2014. donio jednoglasnu odluku o redoslijedu nagrada kako slijedi:

I Nagrada u neto iznosu od 150.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 01
AUTORI:
Anna Kocsis dipl.ing.arh.
Marin Binički dipl.ing.arh.

PLAKATI

1dza

II Nagrada u neto iznosu od 100.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 03
AUTORI:
Ivan Rališ dipl.ing.arh.
Laura Gomez Agudelo dipl.ing.arh.

PLAKATI

ztc-2.jpg

III Nagrada u neto iznosu od 60.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 05
AUTORI:
Tonči Čerina dipl.ing.arh.
Mia Roth Čerina dipl.ing.arh.
Neven Vlahović

PLAKATI

3zda

IV Nagrada u neto iznosu od 45.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 13
AUTORI: Studio XXL
Pixel više

Projektni tim:
Ante Neno Barada
Ivana Bobić Linke
Ivana Božić Valkaj
Danijel Cetina
Antun Diklić
Vedran Linke
Ljiljana Mrđa
Jurica Barišić
Nikola Ivanac

PLAKATI

4dza

V Nagrada u neto iznosu od 30.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom 12
AUTORI:
Sunčana Rapaić
Luka Vlahović
Luka Franješević
Srđan Giovanelli
Anja Krešić
Ivan Majić

PLAKATI

5dza

IZVORI:
DAZ
ZDA

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot