04. ožujka 2015.

Studentska radionica Mayday!Majdan!Mayday!- revitalizacija napuštenog tupinoloma

Grad Solin i Hrvatske šume-UŠP Split u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu organiziraju studentsku arhitektonsku radionicu Mayday!Majdan! Mayday! na temu revitalizacije prostora bivšeg tupinoloma u Majdanu, pokraj izvora rijeke Jadro.

plakat majdan

Radionica je dio projekta „Ex Marstone Quarry as a Community Space”, koji je na prošlogodišnjem natječaju „Idea Camp” (http://www.culturalfoundation.eu/idea-camp/) , u organizaciji Europske kulturne fondacije (http://www.culturalfoundation.eu/), uvršten među 50 najboljih od ukupno 813 prijavljenih iz cijele Europe, da bi u konačnici bio jedan od 25 projekata koji su dobili sredstva za istraživanje. Tema natječaja i interdisciplinarne radionice održane u Marseilleu, u listopadu 2014. godine, bilo je aktiviranje zajednice u redefiniranju i oblikovanju javnih prostora.

Projektnom idejom je na mjestu nekadašnjeg tupinoloma, veličine oko 5 hektara, predloženo uređenje interaktivnog parka i participativnog urbanog vrta za građane svih dobnih skupina, s naglaskom na predškolsku i osnovnoškolsku djecu. Komponente projekta su gradnja (institucionalne) suradničke platforme, konzultacije sa ciljnim skupinama i lokalnom zajednicom, izrada vizualnog identiteta te studentska radionica i izložba na kojoj će se odabrati najuspješnije idejno rješenje. Ono će služiti kao podloga za izradu glavnog projekta, koji će Grad Solin i Hrvatske šume - UŠP prijaviti na odgovarajući EU natječaj s ciljem realizacije projektne ideje.

Studentska arhitektonska radionica, središnja aktivnost projekta na kojoj sudjeluje čak 27 studenata Diplomskog sveučilišnog studija Arhitekture, održat će se u razdoblju od 4. 3. do 8. 4. 2015. godine na FGAG-u. Sva idejna rješenja će putem modela i plakata biti prikazana na izložbi u Domu kulture Zvonimir Solin, 8. 4. 2015. u 18 sati. Posjetitelji će tada imati priliku detaljnije se upoznati s projektom, metodologijom i studentskim radovima, ali i dodijeliti svoj glas onom kojeg budu smatrali najboljim.

Mentori - voditelji radionice su: dr.sc. Hrvoje Bartulović, dipl.ing.arh., Ivan Jurić, dipl.ing.arh., Bruna Kovačević, mag.ing.arh., Ana Krstulović, mag.ing.arh., Mirjana Radoš, mag.ing.arh. i dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh.

Predavači na radionici su: Igor Belamarić, dipl.ing.kraj.arh., Nikola Bojić, MA in Design studies: Art, Design & Public Domain, Zoran Šunjić, dipl.ing. šum., Ivo Šarić, dipl.ing.šum. i Antonija Eremut, mag. pov.umj. Na terenskoj nastavi sudjeluju i predstavnici udruge Permakultura Dalmacija.
Koordinatori: Grad Solin (Antonija Eremut, Miroslav Mišković), Hrvatske šume-UŠP Split (Zoran Šunjić, Ivo Šarić).
Autori vizualnog identiteta: Karlo Kazinoti i Mišo Komenda.

Više o projektu na: http://majdansolin.com

Istraživanje za razvoj ove projektne ideje podupire Europska kulturna fondacija.

PLAKAT

Komentari - 1

Svjetlana Grgić

IZVRSNO!!

Upišite vaš komentar

bot