01. travnja 2015.

Atlas arhitekture

Izvor: DAZ

Tim s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu pokrenuo je online izdanje dugogodišnjeg projekta „Atlas arhitekture” kojim se obuhvaća tristotinjak projekata hrvatske arhitekture.

atlasarhitekture.org svojim digitalnim izdanjem verificira slijed od tristotinjak arhitektonskih radova i inaugurira metodu razumijevanja arhitektonskog djela kroz pedeset detaljno elaboriranih primjera. Ova pojedinačna djela - međaši arhitekture hrvatskog prostora - izdvojena su obzirom na dosegnutu jasnoću, slojevitost ili specifičnost projektantske metode kojom izgrađuju vlastiti-arhitektonski i opći-društveni prostor. Ovako predstavljene  kataloške jedinice izdvojene iz baštine višedesetljetnog trajanja projekta nastavit će se dopunjavati i sukcesivno objavljivati u inkrementima od pedeset jedinica. Program se Atlasa temelji na nizu neovisno pretraživih kategorija koje uspostavljaju raznovrsne značenjske nizove, a upravo je izbor ovog medija bio podesan za stukturiranje njegovog opežnog sadržaja. Godina nastanka, lokacija, tipološke ili kritičke odrednice dovode jedinice Atlasa u odnose koji nadilaze okvire individualnih autorskih opusa. Svako od djela predstavljeno je sažetom karticom, koncentriranim dossierom s ilustracijama, nacrtima i kraćim tekstom. Izabrane ilustracije i prateći opisi instruktivni su za poznavanje djela, koja na ovaj način počinju i međusobno interferirati. Uočavaju se sličnosti i otvaraju nove teme unutar izabranog korpusa arhitekture. Ambicija ove kolekcije gradiva je otvoriti golemi registar kao aktivnu bazu za daljnje potentne usporedbe i ponuditi razgovijetnost unutar opsežnog polja hrvatske povijesti arhitekture. Ovim se načinom reanimiraju ideje i ciljevi Atlasa kao aktivne memorije i znanja o arhitekturi u njegovim izvornim metodama istraživanja i ciljevima pedagoških pouka za buduće vrijeme.

f_01.jpg

Projekt “Atlas arhitekture” pokrenuo je krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća profesor Neven Šegvić s misijom uspostavljanja vrijednosnih pragova i pristupa arhitekturi kao segmentu kulturološkog prostora Hrvatske. Tada je formirana metoda kojom se kroz sudjelovanje na projektu i intenzivno uključenje kako u istraživanje, projektiranje tako i pedagoški rad, formirao pristup čiji su plodovi posredno informirali praksu. Uži krug sudionika je uključivao nastavnike, pripravnike, studente i vanjske suradnike koji su razmišljajući o arhitektonskim zadacima unutar šireg kulturnog konteksta vremena i njegovih izazova, ali i duboke uvjetovanosti djela njegovim tehnološkim okruženjem i prirodom djelovanja, gradili i vlastiti kreativni kredo. Stoga je kao temelj projekta, formirana memorija Atlasa, ne samo kao evidencija činjenica pohranjenih u dokumentaciji - autorskim ključem koncipirane diateke ili u bibliografiji sudionika projekta - već primarno kao vrijednosni sustav fundamentalnog znanja o hrvatskoj arhitekturi. Od 2005. godine Atlas provodi program formiranja baze podataka u elektronskom mediju.’

voditelj projekta: prof. dr. sc. Andrej Uchytil
autori Atlasa: Andrej Uchytil, Melita Čavlović
glavna i izvršna urednica: Melita Čavlović
urednice Imenika arhitekata: Marina Smokvina, Mojca Smode Cvitanović
umjetnički direktor: Damir Gamulin
programska podrška: Bruno Babić
lektorica: Sanja Bosak
prevoditelj: Graham McMaster 

Više o projektu pročitajte na stranicama DAZ-a.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot