16. lipnja 2015.

Poziv na sjednicu 16. Izborne skupštine

Društvo arhitekata Splita temeljem 26. i 27. članka Statuta objavljuje

P O Z I V
NA SJEDNICU 16. IZBORNE SKUPŠTINE

koja će se održati u utorak, 23. srpnja 2015. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

1. Uvodni dio sjednice

• otvaranje sjednice 16. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
• izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
• verifikacija Zapisnika sa sjednice 15. Skupštine DAS-a

2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3. Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana
4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva
5. Natječaj Primošten - sudski proces
6. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna statuta DAS-a
7. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna pravilnika o radu tijela DAS-a

• Poslovnika o radu Skupštine Društva
• Poslovnika o radu Predsjedništva Društva
• Poslovnika o radu Stručnog savjeta Društva

8. Podnošenje izvješća o radu tijela DAS-a u prethodnom dvogodišnjem mandatu

• Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
• Nadzornog odbora DAS-a
• Suda časti DAS-a

10. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
11. Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom mandatu
12. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvješća
13. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za naredni period
14. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana
15. Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a
16. Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a

• Predsjednika DAS-a
• članove Predsjedništva DAS-a
• članove Nadzornog odbora DAS-a
• članove Suda časti DAS-a

17. Glasovanje o istaknutim prijedlozima
18. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja
19. Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom mandatu
20. Razno

Radni materijali za sjednicu Skupštine bit će objavljeni na web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.

Verifikacija članova i preuzimanje glasačkih listića počinje u 17:00 sati.

Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja, predlaganja i biranja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2015. godinu.

Članarinu, u iznosu od 200,00 kn za redovite članove te 50,00 kn za redovite članove - umirovljenike, se može uplatiti na žiro račun DAS-a: HR1823300031100112463, s pozivom na broj: vaš OIB

Predsjednica DAS-a

Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot