17. svibnja 2015.

Priopćenje Predsjedništva Društva arhitekata Splita povodom najavljenih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita

Povodom najavljenih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita, Predsjedništvo Društva arhitekata Splita daje slijedeće priopćenje:

Važeći Generalni urbanistički plan Splita, u razdoblju od 2006. godine do danas, donekle je ispunio svoju svrhu, ali su aktualne potrebe grada i građana premašile njegov kvalitativni kapacitet, u prilog čemu govori i velik broj pristiglih zahtjeva za njegovu izmjenu.

Imajući u vidu trenutak u kojem je GUP donesen, bilo je za očekivati da će se kroz navedeno razdoblje kreirati strategija razvoja grada kao kompleksna sinteza različitih strukovnih domena, a ne samo urbanizma, koja bi onda poslužila kao osnov i smjernica za izmjenu postojećeg planskog dokumenta.

Takva vizija budućnosti razvoja grada i odgovornost prema građanima ne bi smjela biti alternativa već bi trebala biti obveza svih legitimno izabranih predstavnika vlasti.

Mnogi aspekti čije je rješavanje od ključne važnosti za adekvatan razvoj grada, a koji ovise o kvalitetnoj strategiji i temeljitom sagledavanju aktualnih i potencijalnih prostornih razvojnih kapaciteta, ovakvim pristupom zanemareni su ( primjerice: prometna i komunalna infrastruktura, zanemarivanje planske sanacije rubnih dijelova grada, nedostatno sagledavanje javnih kulturnih, sportskih i sličnih sadržaja, negiranje parkovne kulture,… ).

Nadalje, analizom pristiglih zahtjeva potencirane su žarišne točke koje u aktualnom GUP-u predstavljaju upitnu održivost, a za koje se izbjegava sistemsko rješavanje ( primjerice: neopravdano i površno forsiranje monokulture turizma ( Duilovo, Trstenik ), nelegalno izgrađeni objekti unutar Park - šume Marjan,…).

Predsjedništvo Društva arhitekata Splita smatra da se ovakvim pristupom daje zeleno svjetlo nerazvojnom GUP-u koji ne rješava ključne probleme i ne predviđa ništa osim gradnje stambenih i poslovnih kvadrata, uz potpuno zanemarivanje bilo kakvih javnih, društvenih i sl. potreba. Istovremeno napominje da uvjetno podržava dio pristiglih inicijativa za prenamjenom, povećanjem izgrađenosti i sl., uz obvezno prethodno temeljito sagledavanje utjecaja takvih intervencija na razvoj i sliku grada.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Predsjedništvo zaključuje da je izmjena i dopuna potrošenog dokumenta, bez strategije koja jasno sagledava sve prostorne, prometne, socijalne, makroekonomske i ine aspekte, potencijalna klopka za budući razvoj grada te sugerira da se izmjeni Generalnog urbanističkog plana Splita pristupi prihvaćajući sve kvalitetne aspekte strukovnog i interdisciplinarnog pristupa i uvažavajući suvremene dosege urbanističkog planiranja, čemu bi svakako trebala prethoditi izrada strategije razvoja grada.

 

                                                                                                                                                    Predsjedništvo DAS-a

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot