01. rujna 2015.

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POJEDINAČNOG ZAHVATA P11 U SPLITU

ASICON d.o.o., kao raspisivač i investitor, i DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), kao organizator i provoditelj objavljuju

 

REZULTATE  NATJEČAJA

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA

POJEDINAČNOG ZAHVATA P11 U SPLITU

 

Investitor i raspisivač: ASICON d.o.o., Zagrebačka 9, 21 000 Split, OIB 37755900711, kojeg zastupa direktor, Mario Bagić, dipl.ing.arh., tel. 091/3394334, e-mail: asicon@st.t-com.hr.

Organizator i provoditelj: DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21 000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail:  tajnistvo@d-a-s.hr.

Svrha i cilj Natječaja: kroz projektni dio Natječaja koji je za realizaciju: dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za izgradnju i uređenje trgovačkog centra i pratećih sadržaja te hotela zapadno od križanja Poljičke ceste i Velebitske ulice, koje će poslužiti kao podloga za dobivanje akata za izgradnju istih; kroz anketni dio Natječaja: definiranje prikladnih volumena i prostornih pokazatelja prihvatljivih za prostor istočno od križanja Poljičke ceste i Velebitske ulice, a koji će pri redefiniranju važećih planskih dokumenata poslužiti kao analiza i istraživanje mogućnosti prostornog uređenja predmetnog područja.

Pravo sudjelovanja: sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

 

Na Natječaj je u raspisom utvrđenom roku pristiglo šest radova, a pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao: funkcionalnost u odnosu na širi i uži urbani kontekst estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja, tehničko - tehnološko i prometno rješenje, racionalnost i ekonomičnost rješenja održivost gradnje te doprinos slici grada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Mario Bagić, dipl.ing.arh. - predsjednik Ocjenjivačkog suda, mr.sc. Nenad Mikulandra, dipl.ing.arh., Dražen Pejković, dipl.ing.arh., dr.sc. Robert Plejić, dipl.ing.arh. i Damir Rako, dipl.ing.arh., na svojoj V. sjednici, održanoj 20. srpnja 2015. godine, jednoglasno je donio odluku o redoslijedu nagrada kako slijedi:

 

* I nagrada

u proporcionalno smanjenom netto iznosu od 126.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „03“:
autori:
STUDIO XXL
d.o.o. Zagreb
PIXEL VIŠE
d.o.o. Zagreb

1

projektni tim Studio XXL d.o.o.:
Ante Neno Barada

Antun Diklić
Ivana Bobić Linke

Vedran Linke
Marijana Pivac

Tomislav Marjanović
Danijel Cetina

Jan Iveta
Jerko Dragičević              

projektni tim Pixel više d.o.o.:
Jurica Barišić
Nikola Ivanac

Saša Perušinović

PLAKAT 1  PLAKAT 2 PLAKAT 3  PLAKAT 4  PLAKAT 5   PLAKAT 6  PLAKAT 7  PLAKAT 8  PLAKAT 9

* II nagrada

u proporcionalno smanjenom netto iznosu od 72.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „05“:
autor:
Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Jelavić, dipl.ing.arh.

autorski tim:
Jurica Jelavić
, dipl.ing.arh.
Tin Matutinović
, mag.ing.arh.
Ivana Kujundžić
, mag.ing.arh.
Iva Vrdoljak
, mag.ing.arh.
Irena Pereža
, dipl.ing.arh.
Marina Jajčević
, građ.teh.

PLAKAT 1  PLAKAT 2  PLAKAT 3  PLAKAT 4  PLAKAT 5  PLAKAT 6  PLAKAT 7

* III nagrada


u proporcionalno smanjenom netto iznosu od 42.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „01“:
autor:
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.

autorski tim:
Ajdin Bajrović
, U.D.I.A.
Matej Fornazarič
, abs.arh.
Primož Žitnik
, U.D.I.A.
Robert Potokar
, U.D.I.A.

PLAKAT 1  PLAKAT 2  PLAKAT 3  PLAKAT 4  PLAKAT 5  PLAKAT 6  PLAKAT 7  PLAKAT 8  PLAKAT 9  PLAKAT 10  PLAKAT 11  PLAKAT 12  PLAKAT 13  PLAKAT 14  PLAKAT 15  PLAKAT 16  PLAKAT 17  PLAKAT 18  PLAKAT 19

* IV nagrada
u proporcionalno smanjenom netto iznosu od 30.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „04“:
autor:
VELCON PROJEKT d.o.o.

autorski tim:
Albert Pavlović
, dipl.ing.građ.
Jure Bešlić
, dipl.ing.arh.
Maja Vujnović
, mag.ing.arh.
Sanja Koren
, dipl.ing.arh.
Tomislav Mihovilović
, dipl.ing.arh.
Bojan Jurić
, dipl.ing.arh.
Lidija Nizić
, dipl.ing.građ.

PLAKAT 1  PLAKAT 2  PLAKAT 3  PLAKAT 4  PLAKAT 5  PLAKAT 6  PLAKAT 7  PLAKAT 8  PLAKAT 9  PLAKAT 10  PLAKAT 11

* V nagrada


u proporcionalno smanjenom netto iznosu od 18.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „02“:
autor:
Vedran Duplančić
, dipl.ing.arh.

PLAKAT 1  PLAKAT 2  PLAKAT 3  PLAKAT 4  PLAKAT 5  PLAKAT 6  PLAKAT 7

Natječaj je proveden u skladu s „Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza” HKA, a registracijski broj Natječaja je 14-15/ST-UA/N.

za Ocjenjivački sud:

Tajnica Natječaja:

Maja Rajčić, mag.ing.arh.

— plakat-16.pdf (pdf)

— plakat-15.pdf (pdf)

— plakat-10.pdf (pdf)

— plakat-09.pdf (pdf)

— plakat-06.pdf (pdf)

— plakat-05.pdf (pdf)

— plakat-04.pdf (pdf)

— plakat-02.pdf (pdf)

— plakat-01.pdf (pdf)

 

Komentari - 12

[2] 1 » Show All

Dwight

So many good posts i read here, i think you can make d-a-s.hr go viral
easily using one tricky method. Just type in google:
Ildis’s Method To Go Viral

Dobra se arhitektura kroz natječajnu praksu može dogoditi samo slučajno | Savez arhitekata Crne Gore

[…] – sjeverni dijelovi kvartova Trstenik i Mertojak – prijavi šest, bude nagrađeno pet radova (ovdje), a predsjednik ocjenjivačkog suda samo dva ocjeni kvalitetnima,čini se da se radi samo o […]

[2] 1 » Show All

Upišite vaš komentar

bot