10. rujna 2015.

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ) I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA

OPĆINA TUČEPI raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ)
I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača Natječaja: E-MV-13/15
registarski broj Natječaja HKA: 188-15-TU-IUA

tučepi
INVESTITOR I RASPISIVAČ:  OPĆINA TUČEPI, Kraj 39a, 21325 Tučepi, OIB 03720208237, koju zastupa Načelnik Općine, Ante Čobrnić, tel. 021/623585, fax. 021/623568, e-mail: ante.cobrnic@tucepi.hr, web stranica: www.tucepi.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

VRSTA NATJEČAJA: državni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni.

Natječaj se provodi u skladu s člancima 45. - 48. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13 i 143/13 ), u skladu s Odlukom Ustavnog suda RH br. U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013.g. i u skladu s ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na natječaj, te u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma” Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (NN 112/06) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA: primarno dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja u svrhu izgradnje nove crkve u Tučepima kroz projektni dio Natječaja, a zatim i dobivanje najboljeg idejnog rješenja za rekonstrukciju građevine stare uljare (ljetnikovca Ivanišević) i prenamjenu u kulturni centar kroz anketni dio Natječaja.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

DOKUMENTACIJA
Raspisivač Natječaja natjecateljima stavlja na raspolaganje natječajnu dokumentaciju u digitalnom obliku u EOJN i na web stranici DAS-a i to:

A/ Program Natječaja
B/ Opći uvjeti Natječaja

Izrađivač natječajnog programa je ASK Atelier d.o.o., Trg N. Š. Zrinskog 17, 10 000 Zagreb, OIB 11754326061, tel. 01/4873883, direktor: Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovl.arh.

ROKOVI

Početak Natječaja je srijeda, 09.09.2015. godine.

Natječajne podloge, pripremljene u digitalnom formatu, mogu se naručiti na e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr i bit će dostavljene natjecateljima elektroničkom poštom. Natječajnu dokumentaciju natjecatelji mogu preuzeti u EOJN i na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka, 02.10.2015. godine.

Pitanja se dostavljaju putem e-maila na adresu: tajnistvo@d-a-s.hr.

Pisani odgovori bit će objavljeni na web stranici DAS-a, www.d-a-s.hr, najkasnije do nedjelje, 11.10.2015.

Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak, 09.11.2015. godine, do 15.00 sati, u Društvu arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, 21000 Split, bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do petka, 04.12.2015. godine.

NAGRADE

Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje šest radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u netto iznosu kako slijedi:
I nagrada       24.000,00 kn (30.240,00 kn brutto*)
II nagrada     15.000,00 kn (18.900,00 kn brutto*)
III nagrada   9.000,00 kn (11.340,00 kn brutto*)

Ukupni nagradni fond iznosi 48.000,00 kn netto (60.480,00 kn brutto*).

*Procijenjeni brutto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud od pet članova u sastavu:

1. Vjekoslav Šimić, donačelnik Općine Tučepi, predstavnik Raspisivača
2. Ante Šimić, predstavnik Raspisivača
3. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
4. Mario Pezelj, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja
5. Ivo Vojnović, dipl.ing.arh., ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Zamjenik/ca člana Ocjenjivačkog suda:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh, ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:
Marija Zulim Ivačić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnik/ca Natječaja:
Danira Matošić Matičević, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s Programom i Općim uvjetima Natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga), pri ocjenjivanju radova valorizirat će se:

1. Funkcionalnost u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
2. Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja
3. Usklađenost s konzervatorskim uvjetima
4. Racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja
5. Doprinos slici općine

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
PROGRAM NATJEČAJA
PROGRAM- GRAFIČKI DIO

— opći uvjeti (doc)

— grafički dio (pdf)

— program natječaja (pdf)

 

Komentari - 11

[2] 1 » Show All

demo.sparta.vps-private.net

Wow, fantastic weblog layout! How long have you ever been running
a blog for? you make running a blog glance easy. The total glance of your site is wonderful,
as smartly as the content material!

[2] 1 » Show All

Upišite vaš komentar

bot