20. travnja 2017.

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Ana Šverko: ‘Zašto čitati grad’

Zašto čitati grad, i zašto čitati o gradu?

Treće predavanje ciklusa ‘Splitski kolaž’ u organizaciji Društva arhitekata Splita, ‘Zašto čitati grad’, održat će doc.dr.sc. Ana Šverko. 

Autorica knjige Grad (ni)je kuća. O dijalogu između novog i starog Splita / urbanistička predigra (2016.) u predavanju se fokusira na koncept povijesnog urbanog krajolika, preporuku UNESCO-a prema kojoj se kulturna baština više ne percipira niti ne istražuje izolirano od šireg prostornog i društvenog konteksta grada. Da bi se osigurao temelj za prihvaćanje tog koncepta, odnosno formiranja strategije razvoja povijesnog grada ujedinjenjem urbanističkog i konzervatorskog pristupa, potrebno je prije svega upoznati i razumjeti njegov prostorni ‘vokabular i gramatiku’. ‘Čitanje grada’ polazište je za rješavanje problema fragmentacije urbanog prostora: prepoznavanje skrivenih urbanih vrijednosti i težnju ka percepciji grada kao koherentne cjeline ugodne za življenje, koju čine vrijednom svi njezini toliko različiti dijelovi.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane građane, u utorak (25.04.2017.) u 19h u prostorijama DAS-a (Starčevićeva 24c).

splitski_kolaz_plakat_print-mali.jpg
Autori plakata: kazinoti&komenda (foto: lijevo - Ćiril Metod Iveković, 1928; desno - Ivana Šverko, 2006)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot