28. studenog 2018.

POZIV NA SJEDNICU 22. REDOVITE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje

P O Z I V


NA SJEDNICU 22. REDOVITE SKUPŠTINE

koja će se održati u četvrtak, 13.12. 2018. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

DNEVNI RED:

1. Uvodni dio sjednice
- otvaranje sjednice 22. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 21. Skupštine DAS-a
2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a
4. Podnošenje financijskog izvješća za 2017. godinu
5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a
6. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a
7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
8. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2019.g.
9. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana
10. Razno

Pravo sudjelovanja u radu sjednice Skupštine te pravo odlučivanja na istoj imaju članovi koji su platili članarinu za 2018. godinu.

Nakon Sjednice skupštine će biti organiziran prigodni domjenak u organizaciji DAS-a.

Predsjednik
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh.

Komentari - 1

hacer chapas

I’ve learned some important things through your post. I’d also like to express that there can be situation in which you will have a loan and don’t need a cosigner such as a Fed Student Aid Loan. But when you are getting credit through a common loan service then you need to be ready to have a co-signer ready to help you. The lenders may base that decision using a few components but the main one will be your credit worthiness. There are some loan merchants that will in addition look at your job history and make a decision based on this but in most cases it will hinge on your report. hacer chapas http://shop2128.uzshop.info

Upišite vaš komentar

bot