08. rujna 2008.

Novo zakondavstvo RH i primjena na betonske i zidane konstrukcije zgrada

Razred arhitekata organizira seminar Novo zakondavstvo RH i primjena na
betonske i zidane konstrukcije zgrada
-  za projektante i nadzorne
inženjere, koji će održati mr.sc. MIHAELA ZAMOLO, dipl.ing.građ. u
četvtak, 11. rujna 2008. godine od 9,00 do 16,30 sati u Velikoj
dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja Razreda arhitekata boduje s osam (8) bodova od toga četiri (4) iz građevno - tehničke regulative.

Kotizacija za članove Komore iznosi 800,00 kuna, a za ostale 1.200,00 kuna.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave, te ga zajedno s kopijom uplatnice za kotizaciju dostaviti tajništvu Razreda arhitekata putem email adrese ssu@arhitekti-hkaig.com ili na broj faxa 01/ 5508-403.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot