20. listopada 2008.

Spinut

Natječaj za zonu javne i društvene namjene na području Spinuta u Splitu (crkva s pastoralnim centrom i dom za starije i nemoćne osobe)

glavna

INVESTITOR I RASPISIVAČ
Grad Split - Gradsko poglavarstvo, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split, kojeg zastupa gradonačelnik Ivan Kuret, dipl.ing.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednik Jurica Jelavić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje ispunjavaju stručne uvjete odnosno uvjet da najmanje jedan član autorske grupe bude dipl.ing.arh. ili ing.arh.

ROKOVI
Početak natječaja: 17. listopad 2008. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 28. listopad 2008. godine
Rok predaje natječajnih radova: 17. prosinac 2008. godine

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 10-13 sati u Društvu arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, uz uplatu od 200 kn, plativih u gotovini na blagajni DAS-a ili na žiro-račun Društva arhitekata Splita br. 2330003-1100112463.
Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata, kao i na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud predviđa dodijeliti slijedeće nagrade u netto iznosu:

I. nagrada 80.000,00 kn
II. nagrada 60.000,00 kn
III. nagrada 40.000,00 kn

Dva jednakovrijedna otkupa, svaki: 15.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:
1. Robert Plejić, d.i.a. predstavnik raspisivača-predsjednik OS
2. Jurica Jelavić, d.i.a. predstavnik provoditelja-dopredsjednik OS
3. don Josip Lončar predstavnik raspisivača
4. Dario Gabrić d.i.a. predstavnik provoditelja.
5. Andrej Uchytil, d.i.a. predstavnik provoditelja
Zamjenik člana OS: Marijana Bronzović, d.i.a.predstavnik raspisivača

Tehnička komisija:
1. Maja Aljinović, d.i.a predstavnik raspisivača
2. Marin Tudor, d.i.a. predstavnik provoditelja

Tajnik natječaja:
Miranda Veljačić, d.i.a. predstavnik provoditelja

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG ( 14.05.2006. godine ) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

NAPOMENA:
Natječajne podloge su isključivo informativnog karaktera.
Za službeni pristup natječaju potrebno je uplatiti naknadu za natječajnu dokumentaciju prema općim uvjetima natječaja ( članak 3.2.).

— Raspis (doc)

— Opći uvjeti (doc)

— Grafika i tekst natječaja (pdf)

 

Komentari - 12

[2] 1 » Show All

vice

nema do dalmatinske kužine!!

popaj

bilo je nekih govora da ce se nastojat odžirirat do blagdana, pa jesu li ta nastojanja uspjela ili nisu?

(ovo je više retoričko pitanje)

[2] 1 » Show All

Upišite vaš komentar

bot