20. listopada 2008.

6. Dan arhitekata

Sajam Split i Društvo arhitekata Split
glavna

Pozivaju Vas na 6. Dan arhitekata koji se održava u okviru 13. Međunarodnog sajma SASO, u Splitu, na Žnjanu, u Prezentacijskoj dvorani 1 (Paviljon 1), dana 23.10.2008. s početkom u 13,00 h.

Zbog kapaciteta dvorane molimo potvrdite svoj dolazak putem e-maila na adresu: das@st.t-com.hr ili telefonom na broj 021/484-377 u tajništvo DAS-a.

Predavanje se boduje s  4 boda.

Kumal prezentacija boduje se s 2 boda.


split:danas

6. Dan Arhitekata otvoriti će razgovor o Splitu danas. Upravo arhitektonski projekti koji su danas u različitim fazama izgradnje ili pripreme za gradnju izgrađuju „grad bliske budućnosti”.

Aktualni arhitektonski projekti većeg mjerila, javnog i javno-privatnog karaktera -Sklop zgrada Contarini, Biblioteka u sklopu Kampusa, Hotel Marjan, Radna zona Dračevac, Dom mladih, Dvorana u Lori i Kompleks uz Poljičku cestu- prostor između dvije bolnice , biti će predstavljeni od strane projektanata u formi kratke 15 minutne prezentacije

Nakon sagledavanja „novih” i „novih-starih” projekata koji predstavljaju nove gradske prostore - prostore edukacije, športa, kulture, trgovine, rada, turizma i stanovanja uslijediti će razgovor o razvoju grada i mogućnostima koje pruža takav razvoj sa osobama odgovornim za realizaciju projekata i osobama iz javnog i društvenog života. Namjera je potaknuti razgovor o SPLITU DANAS jer upravo odnosi koje danas stvaramo predstavljaju vizure grada bliske budućnosti.


Raspored predavanja

12.45-13.00 Prijava Arhitekata za bodovanje ispred prezentacije dvorane na info pultu Sajma Split
13.00-15.00
Kumal; BIT ARH, Željko Sušić: „Uporaba panela sa EPS - om i kamenom vunom u odnosu na tehničke propise”
15.00-15.10
  Otvorenje Dana Arhitekata
15.15-15.30  Jerko Rošin , Katja Dešković: Hotel Marjan
15.35-15.50  Ante Kuzmanić , Marin Kaliterna: Kompleks uz Poljičku cestu
15.55-16.10  Grupa autora: Jelavić, Ožić Bašić,  Petković, Šemović, Širola: Sveučilišna knjižnica
16.15-16.35  Pauza
16.40-16.55  Damir Rako, Franz Zahra: Radna zona Dračevac
17.00-17.15  3LHD: Lora
17.20-17.35  Studio UP: Sklop zgrada Contarini
17.40-17.55  Dinko Peračić : Revitalizacija Doma mladih

18.30-19.30 Otvoreni forum SPLIT : DANAS

Moderator: Mislav Bago

Sudionici: Željko Kerum, Ivo Ora, Ivan Pavić, Ivan Kuret, Andrino Petrović, Zvonko Kotarac, Dubravka Kukoč + projektanti + publika

20.00 -21.00  Druženje uz glazbu
21.00 - 23.00 Hemingway bar (ulaznice će se preuzimati prilikom prijave)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Info:

Jerko Rošin , koautor-Katja Dešković: Hotel Marjan- preuređenje postojećeg hotela01-hotel-marjan.jpg
Ante Kuzmanić , koautor-Marin Kaliterna: Kompleks uz Poljičku cestu
pogled-niz-poljicku_maketa_bw-copy.jpg
Grupa autora: Jelavić, Ožić Bašić, Petković, Šemović, Širola: Sveučilišna knjižnica
03-biblioteka.jpg
Damir Rako, Franz Zahra: Radna zona Dračevac
04-dracevac.jpg
3LHD: Lora
05-lora.jpg
Studio UP: Sklop zgrada Contarini
06-contarini.jpg
Dinko Peračić : Revitalizacija Doma mladih
07-dom-mladih.jpg

— das_prijava1.doc (doc)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot